– Studerer du i utlandet får du med deg en kulturforståelse som er verdifull. Det å ha respekt for og forståelse for andre lands kulturer blir viktigere og viktigere. I tillegg til å studere i et annet land, møter du studenter fra hele verden, og det gir deg mye som menneske. Det kan gjøre at veivalg og verdier forandres, og samtidig er det en fordel i arbeidslivet, sier Inger Mørken i Studier i utlandet.

Viktig med kulturforståelse og språk

– I dag blir internasjonal kunnskap mer og mer viktig. Det er viktig med forståelse, innsikt og ferdigheter. Studier i utlandet kan gi deg et forsprang og skille deg ut i mengden, sier Mørken.

Kulturforståelse og språk hører sammen, og det å studere i utlandet er en av de aller beste måtene å lære seg et språk på. At du kan fransk, spansk eller tysk flytende synes godt på CV-en. Mange internasjonale selskaper har i dag etablert seg i Norge og det kan også gi deg mulighet til å jobbe for et norsk selskap i utlandet.

- Gir uforutsette muligheter

Men hva med økonomien? Fordelen med å studere i et annet land, der du kanskje må betale skolepenger, er at levekostnadene kan være halvparten så høye som hjemme. Det gjør at du kan være student på heltid. Dessuten har du lange sommerferier der du kan tjene penger.

– Dessuten er det ofte vanskelig å komme inn på studier i Norge. Det betyr at mange må ta opp fag, og det koster penger, så dette bør en gjøre et regnestykke på.

De fleste norske studenter i utlandet går på private universitet og høyskoler, med egne opptaksprøver. I tillegg til vitnemål, vurderes gjerne søkeren gjennom Skype-intervju, språktest og egne ferdighetstester.

– Utenlandsstudiene er en prosess. Du har tanker og formeninger på forhånd, men så skjer det ting og du får muligheter som du aldri ville forutsett, og som ikke ville skjedd her hjemme.