Rælingen kommune har kjøpt inn interaktive tavler til alle undervisningsrom, på alle skoler, på alle trinn fra første til tiende. Tavlene bidrar til en variert undervisning som passer både elever og lærere, forteller systemrådgiver ikt i Rælingen kommune, Tor Espen Hansen.

- Tavla er et slags stort nettbrett, hvor du kan skrive både med pc, penn og med fingeren. Du kan flytte ting rundt med fingrene, akkurat som du kan på et nettbrett. Den er i tillegg stor, med sine 87 tommer. Elevene synes det er veldig gøy å være oppe ved tavlene å jobbe. De kan jo komme opp hele grupper, og jobbe sammen oppe ved tavla, og det er veldig stas.

Konkrete oppgaver

De interaktive tavlene er best egnet til å bruke i de teoretiske fagene, fortsetter Hansen.

- De funker veldig bra i mattetimene, blant annet. Der kan vi for eksempel ha en oppgave som går på matematikk i hverdagslivet, hvor elevene har digitale penger som de kan flytte rundt oppe på tavla. Oppgavene blir veldig konkrete; det kan handle om vekt, om tid,  og om avstand; og elevene tar dette veldig fort, her snakker vi deres språk. Disse tavlene fungerer også veldig bra i norsk, samfunnsfag og naturfag.

Grundige forberedelser

En interaktiv tavle av denne typen koster i overkant av 30.000 kroner, og det er en kostbar investering når totalt åtte skoler i en kommune skal ha én i hvert klasserom. Hansen anbefaler kommuner å gjøre forarbeidet godt, før de eventuelt gjør investeringen.

- Et av de rådene jeg vil gi andre kommuner som vil gå til anskaffelse av interaktive tavler, er å gjøre en grundig vurdering av hva det er de faktisk trenger. Hvis man bare bruker sånne tavler som projektorer står ikke investeringen i forhold til utbyttet.

Når man først har gått til anskaffelse av tavlene er det viktig at man også bruker dem riktig. 

- Vi har mye fokus på programvare som passer til interaktive tavler. Vi har blant annet kjøpt noe som heter «Levende naturfag» fra TV2 Skole, og et program som heter Salaby; et digitalt læreverktøy hvor mange av oppgavene kan gjøres på en smartboard.

God oppfølging

Skal man først gjøre en investering som er så omfattende som dette, er det også viktig at prosessen blir understøttet av ledelsen.

- Det som også er viktig er at alle ansatte får grundig opplæring, alle lærerne lærer å bruke disse tavlene ordentlig. Vi har i tillegg utdannet 2-4 superbrukere per skole; disse drar på kurs hvert år for å være helt oppdatert. Det er veldig viktig at ledelsen på skolene støtter dette opplegget, at de setter av tid til å kurse lærerne, sånn at de blir trygge på dette verktøyet.

- Vi skal ikke skrotlegge alt det gamle, disse tavlene kan ikke erstatte alt innen den tradisjonelle læringen. Lærerne er stort sett også veldig fornøyde. Det er klart vi har noen som ikke bruker disse tavlene så mye, som er litt reserverte, men alt i alt så er det ikke tvil om at interaktiv læring fungerer veldig bra, og at kombinasjonen er veldig viktig, avslutter Hansen.