29. og 30. november møtes skole- og barnehagelærere i Lillestrøm for å lære mer om læringsteknologi. SETT-dagene er Østlandets største konferanse om dette temaet, og har som mål å skape et møtested for de som ønsker mer kunnskap og større bevissthet rundt bruk av digitale hjelpemidler i skole og barnehage.

– Vi har sett en eksplosjon i interessen for læringsteknologi, og mange skoler har allerede tatt i bruk nettbrett i undervisningen. Foreløpig finnes det lite forskning på om bruk av teknologi fremmer læring i klasserommet, men den nye teknologien gjør uansett at lærerne får et bredere spekter av verktøy i undervisningen, sier Trine Lie Larsen, kommunikasjonsdirektør i Utdanningsetaten i Oslo som arrangerer SETT-dagene sammen med Utdanningsforbundet.

Larsen legger til at all erfaring fra andre land og kommuner tilsier at hvis man skal lykkes med læringsteknologi må det være gjennomtenkt og ledes godt.

– Denne konferansen er derfor en fin arena for å utveksle erfaringer og lære mer om de nye digitale verktøyene, sier Larsen.

Foredrag og messe

SETT-dagene er for barnehagelærere, grunnskolelærere og lærere i videregående skole, samt skoleledere. De besøkende kan velge mellom en rekke ulike foredrag. Noen viser hvordan nye verktøy kan brukes i klasserommet, mens andre diskuterer mer overordnede problemstillinger, slik som nettmobbing og kildekritikk.
– Hensikten er å inspirere hverandre, sier Ann Britt Berlin, seniorrådgiver for seksjon for opplæring, kurs og konferanser i Utdanningsforbundet.

– Mange av foredragsholderne har lang og god erfaring med digitale hjelpemidler i undervisningen. I tillegg kan vi ha mye å lære fra andre yrkesgrupper, sier Berlin, og trekker frem at et navn som Sylvia Seres også er hentet inn til SETT-dagene.

– Hun er en av de fremste teknologiekspertene i det digitale næringslivet, og var blant annet med på å bygge opp AltaVista i Silicon Valley. Hun kommer til å snakke om hva som venter oss rundt neste hjørne, og om ledelse i digitaliseringens tid, sier Berlin.

Om du vil se det siste innen læringsteknologi, er det også mulighet for det under SETT-dagene. På messeområdet vil leverandører som jobber med utdanning vise hvilken teknologi som er tilgjengelig, samtidig som du kan teste systemer og snakke med leverandørene.

– Digitale ferdigheter hos barn og unge er nå en grunnleggende ferdighet. Vi håper at konferansen kan inspirere flere til å prøve noe nytt, og sette i gang med digitale prosjekter på egen skole eller barnehage, avslutter Ann Britt Berlin.