2018 er yrkesfagenes år! Det er derfor lansert en stor kampanje som blant annet skal øke innsikt om yrkesfag og arbeidsliv, og øke unges interesse for yrkesfagene.

«Er dette så viktig, da?», vil mange spørre. Svaret er utvilsomt et rungende «JA»!

Hvert år presenterer nemlig NHO, den største interesseorganisasjon for norske bedrifter, et «kompetansebarometer». Barometret viser hvordan det står til i norske bedrifter, hva som er bra – og hva de mangler.

På ett område viser det seg at mangelen på arbeidskraft er spesielt stor: Innenfor yrkesfag.

I rapporten skriver NHO følgende: «Fagområdet som flest bedrifter etterspør totalt sett, er likevel håndverksfag. Rundt halvparten av bedriftene har behov for personer med slik kompetanse. Dette behovet har vært tilnærmet uendret. Flest bedrifter (62 prosent) etterspør behov for ansatte med utdanning fra yrkesfaglige programmer på videregående nivå.»

Mange muligheter

Det er altså et skrikende behov for flere med yrkesfaglig bakgrunn. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil vi mangle nesten 90 000 fagarbeidere i 2035 hvis dagens utvikling fortsetter. Det er like mange som det bor i hele Kristiansand kommune – Norges sjette største. Det er et urovekkende høyt tall, men det gir også mange muligheter.

Vi i Utdanningsforbundet – Norges største fagforening for lærere og andre ansatte i utdanningssystemet – ønsker å få flere til å velge yrkesfag. Utdanningsforbundets nestleder Hege Valås, som nylig var med i en kampanje for å øke antall lærebedrifter, sier det er gode grunner til at flere bør gjør det.

– Flere undersøkelser viser at det er i ferd med å bli altfor få fagarbeidere i Norge.

– Det er mange gode grunner for å ta fagutdannelse. Viktigst for noen er nok at jobbmulighetene er gode – mange vil kunne få seg jobb med en gang de er ferdige. At du unngår (stort) studielån, og også får lønn mens du utdanner deg, er selvfølgelig også en bonus.

La ungdommen bestemme selv

Det er likevel ikke det som er Valås’ viktigste argument når barnet ditt skal sette seg ned i tiendeklasse for å velge hvilken vei hun/han ønsker å ta videre.

– Mange vil måtte jobbe frem til de er rundt 70 år – det betyr en yrkeskarriere på omkring 50 år, kanskje mer.

– Da er det viktig at de unge velger noe som er interessant, noe de synes er spennende. Tenk alle timene, dagene, årene de skal jobbe med akkurat dette – da er det kjempeviktig at dette er noe de liker og finner interessant!

Utdanningsforbundets nestleder kommer derfor med en kraftig appell til alle foreldre som skal gi barna sine velmente råd til skole- og yrkesvalg.

– Lytt til barnet ditt, hør hva hun eller han ønsker å gjøre – og støtt barnet i det valget det tar!

– Det er altfor mange historier om ungdommer som har valgt bort yrkesfag fordi foreldrene ønsket noe annet. Jeg håper virkelig den tiden er forbi. Tar du yrkesfag, er det per i dag rundt 180 yrker du kan velge mellom, mange spennende og med gode fremtidsutsikter. La ungdommen få velge det de selv ønsker!

Ønsker gode, praktiske tilbud i u-skolen

Utdanningsforbundet mener at ungdomskolen kan bli for teoritung, og at det bør vies mer plass til praktiske fag.

– Det er en større forståelse for betydningen av praktisk-estetiske fag i ungdomsskolen. Likevel kunne flere fått et bedre tilbud. Skolene bør være spesielt bevisste på hva de tilbyr av valgfag – her må det være gode muligheter for de som ønsker praktiske fag, sier Hege Valås.

Utdanningsforbundets nestleder minner også om hvor viktige lærerne er i disse fagene.

– Skal man undervise i kunst og håndverk, bør man ha brukt malerpenselen på mer enn stueveggen, hvis ikke blir det vanskelig å være elev. Vi ønsker at lærere i ALLE fag skal ha utdannelse i det faget de underviser i, samtidig som lærerne i praktisk-estetiske fag må få det samme videreutdanningstilbudet som øvrige lærere. Til sist er det elevene som drar nytte av dette.