Karrierevalg er en skjør ting hos mange. Hva du skal bli, hva du skal studere, og hvilken karriere du til slutt ender opp med er en tankeprosess som starter tidlig. Foreldre og venner er mye av grunnen til at det er slik, men også lærere allerede fra grunnskolen legger frøet som vokser til et tre med flere greiner av spørsmålstegn. Karen Kollien Nygaard er psykolog, og møter til stadighet en problemstilling som omhandler karrierevalg hos de som besøker hennes kontor.

– Vi vet at én av de viktigste driverne til et karrierevalg er foreldrenes bakgrunn. Men også hvilke forventinger de har til deg former hvilke tanker som skapes i tidlig alder. Er det klare rammer på hva som forventes blir du som regel påvirket til å være fokusert på å gjøre det godt. Er det omvendt, vil det påvirke strukturen som skal til. Dette betyr ikke nødvendigvis at det respektive barnet ikke blir suksessfull, men det er klart at det er en styrke å ha noen som støtter deg, sier hun.

Mennesker er flokkdyr

– Når en blir eldre spiller flere faktorer inn. Mange velger sine studieretninger basert på sosioøkonomisk grunnlag. Og noen av disse ender faktisk opp i yrker som blir sett på som mer prestisje enn andre yrker, selv om de kanskje ikke ville gå den veien. De flinke elevene har på sett og vis ingen valg. Utfordringen her er at du «må» bli lege grunnet det faktum at du bestandig har gjort det bra på skolen og fått gode karakterer. Hvor du vokser opp, og hvem du vokser opp med, har en stor påvirkning. Hva dine venner mener om karriere kan ved enkelte tilfeller få deg som person til å velge samme utdanning. Jo yngre du er, jo mer slår vennene dine inn.

– Har du blitt fortalt av noen nær deg at det er krise å skille seg ut, følger du strømmen. Er du blitt fortalt at det er viktigst å kjenne på deg selv, er veien til en lykkelig karriere mye større. Når en karriere er satt av noen andre enn deg selv, og du blir i denne jobben til tross for lønnen og presset rundt, flørter du med en av veiene til indre uro, depresjon og midtlivskrise, fortsetter Nygaard.

Plutselig faller du på plass

Du er din egen lykkes smed. Som ung tror du at bordet fanger og at det å velge er bastant. Sannheten er at det alltid er veier å gå. Hvem du lytter til har enormt mye å si. Og det er viktigst å lytte til deg selv. Ja, karakterer er viktig, men drømmene dine er satt av deg selv og ikke av karakterer på et papir. Det positive er at et studie mest av alt er et verktøy for å lære seg å lære. Det kan være at du blir sluset inn i en utdanningsretning, men den kan brukes på utallige måter. En ingeniørutdannelse og veldig mange andre utdannelser kan manøvrere mange forskjellige veier videre.

– Arbeid er livet, husker jeg at jeg leste i en bok , og det tror jeg veldig på. Det å bidra med på noe for felleskapet er veldig viktig for å ha det bra, men det handler for det første om den individuelle faktoren. Det å kjenne på at «jeg» mener at det finnes viktighet og verdi i det jeg gjør, stadfester hun.

– En vei å gå om du ikke er lykkelig i jobben din eller fornøyd med din egen utdanning, er etterutdanning. I Norge har vi så utrolig mange gode tilbud til de som kanskje ikke helt traff, eller til de som ble presset inn i en karriere satt av noen andre. Selv om det noen ganger ligger sjenanse i å ta et slikt grep handler det om å gjøre det, framfor å bli satt i bås av de som satte veien for deg. Det handler om hva du kan gjøre nå, og ikke tenke «burde gjort, skulle gjort», avslutter hun.