- Man må ikke være spesielt fysisk sterk for å jobbe som elektriker. Det er et utfordrende, allsidig og spennende yrke. Kompetansen er etterspurt, noe som gir en sikker inntekt, sier elektriker Kristine Jensen Wendt (23) hos Caverion Norge AS.

For henne var det uaktuelt å velge studiespesialisering etter ti år med tilsvarende fag i grunnskolen. Hun vurderte å begynne på idrett, salg og service, eller media, men valgte elektro på grunn av god lønn og sikker jobb.

- Jeg ble trukket mot tryggheten om å få jobb etter endt skolegang, sier Wendt.

Fordi skolen lå i nærheten av der hun bodde, ble valget enklere.

Bedre arbeidsmiljø

For tiden jobber hun med å installere strøm til 87.000 kvadratmenter med kontorlokaler på Fornebu. Den tekniske totalentreprenøren Caverion har cirka 3.000 medarbeidere i Norge, inkludert 400 lærlinger, fordelt på 50 avdelinger rundt om i landet. Av totalt 210 elektrikere på prosjektavdelingen i Oslo, er 16 av kollegaene hennes kvinner.

- Mye tyder på at mangfold og en god balanse mellom kjønn bidrar til bedre arbeidsmiljø. Det har vi erfart, sier ressurskoordinator Dag Hesland i Caverion avdeling Oslo.

Selskapet deltok i rekrutteringsprosjektet Jenter i bil- og elektrofag. Prosjektet ble startet i 2008 som et samarbeid mellom ulike arbeidslivsorganisasjoner og andre aktører i Norge. Målet var å få flere kvinner til å utdanne seg innenfor tradisjonelt mannsdominerte yrker. Etter prosjektet ble avsluttet har Caverion fortsatt videreført målet om 20 prosent kvinner i bedriften.

- Vi stiller samme krav til kvalifikasjoner uavhengig av kjønn, men vi har måttet tilpasse arbeidsplassene for å tiltrekke oss enda flere kvinner, sier Hesland. 

Det har innebåret alt fra å bygge flere garderober til andre større ting. 

- I dag krever for eksempel både jenter og gutter at bedriftene tilpasser seg tidsklemma mange lever i. Våre kvinnelige ansatte har bidratt til større fokus på planlegging og tilrettelegging av foreldrepermisjon, og på å tilpasse arbeidstidene etter åpningstidene i barnehagene. Dette har gagnet også mennene, sier Hesland.

Jentelunsj

Uten tvil har arbeidsmiljøet blitt bedre med flere kvinnelige ansatte, ifølge han.

- Vi har fått en bedre måte å kommunisere med hverandre på, sier Hesland.

- Vi møtes en gang i året til jentelunsj for blant annet å diskutere arbeidsmiljøet og se hva vi og bedriften kan gjøre av forbedringstiltak. Ved bevisst å fokusere på å være støttespillere for hverandre og behandle hverandre med respekt har miljøet blitt bedre, ikke bare for jentene, men for alle, sier Wendt.  

- Det er mange kvinner som ikke vurderer tekniske fag som en mulighet. Vi skal jobbe for at enda flere jenter klarer å se på elektro- og byggfag som naturlige valg. Kvinner blir absolutt akseptert på byggeplassen, sier fagsjef Svein Harald Larsen i arbeidsgiverorganisasjonen NELFO.