Arbeidslivet er i endring. Mange av de tradisjonelle yrkene forsvinner og samtidig øker behovet for personer med kompetanse innen teknologi, digitalisering og automatisering. Ved Fagskolen Innlandet på Gjøvik møter de disse utfordringene ved å tenke fremtidsrettet og nytt. Resultatet er studieretninger som legger til rette for et spennende og dynamisk læringsmiljø.

Samarbeider med næringslivet

– Vi utvikler nyskapende utdanningstilbud i tett samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv. Dette kvalitetssikres gjennom etablerte fagråd, som består av representanter fra bedrifter innenfor relevante fagområder, sier Roy Jakobsen som er lærer på Logistikkutdanningen ved Fagskolen Innlandet.

Ved å samarbeide med næringslivet tilegner de seg nyttig kunnskap. Samtidig får både lærere og studenter viktige signaler om hvordan de bør oppdatere seg for å tilfredsstille arbeidslivets behov, forklarer han.

– Vi jobber tverrfaglig med utarbeidelse av lokale studieplaner, og dette sikrer helheten i utdanningsløpet. I takt med hvordan teknologi og næringsliv utvikles, blir helhetsforståelsen av verdikjeden stadig viktigere. Denne forståelsen bygger på integrasjon av digitale systemer og LEAN-filosofi, sier Jakobsen.

Undervisning på Raufoss

Fagskolen Innlandet har også et samarbeid med Manufacturing Technology Norwegian Catapult Center, MTNC, i forbindelse med Katapult-senteret i industriparken på Raufoss. Gjennom arbeid i mini læringsfabrikker vil fagskolen få tilgang på høyteknologisk utstyr og kompetanse.

– Raufoss har verdensledende industrimiljøer, og tette relasjoner til bedriftene i dette miljøet. Det gir grunnlag for fremtidsrettet utdanning, forklarer Jan Erik Vold som er lærer for Teknikk og Industriell produksjon ved Fagskolen Innlandet.

– Derfor vurderer vi også å flytte deler av undervisningen for de industrirettede utdanningene til MTNC, forteller han.

Møter fremtidens behov

Fagskolen Innlandet tilbyr i dag flere ulike utdanningsløp innen ledelse, bygg, elektro, helse og landbruksfag. For å tilpasse seg industriens behov spesielt satser de nå på fremtidsrettede teknologiutdanninger innen mekanisk automatisering, maskinteknisk drift, kompositt- og plastbearbeiding og logistikk.

– Ved å velge en fagretning som mekanisk automatisering vil studentene få kompetanse til å arbeide med utvikling av produkter og maskiner/produksjonslinjer. Dette er en utdanning som imøtekommer dagens og framtidens behov for kompetanse innenfor konstruksjon, automasjon, robotisering og digitalisering, sier Vold. Han legger til at det som nå skjer i arbeidslivet er et paradigmeskifte. De store endringene som skjer skaper også forandringer for læringsoppgavene i fagskolen.

Fagskolen Innlandet er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge som tilbyr logistikkutdanningen og utdanning innen mekanisk automatisering.

Gir nødvendig tyngde

Vegar Foss (27) og Halvor Elton (22) er begge studenter på Maskinteknikk andre år. Fra høsten gjøres denne linjen om til Mekanisk Automatisering.

– Jeg begynte på Fagskolen Innlandet fordi jeg ønsket å bygge videre på min praktiske kompetanse, sier Vegar Foss, som har fagbrev som Bilmekaniker på lette kjøretøy og jobbet på Bertel O. Steen før han begynte på fagskolen.

Også medstudent Halvor Elton var i jobb før han begynte på studiet. Han har fagbrev som verktøymaker og jobbet tidligere på Dokka Fasteners. Begge forteller at de ønsker å bruke utdanningen til å kunne ta større ansvar innenfor de bransjene de kommer fra.

– Utdanningen gir oss den tyngden vi trenger for å ta jobber der teori og praksis henger godt sammen, sier Halvor Elton.


Fremtidsrettet. Studentene Halvor Elton og Vegard Foss med VR-briller. Foto: Håvard Lund


 

Mannsdominert

De to studentene er langt fra de eneste guttene som har vist interesse for de fremtidsrettede utdanningene ved Fagskolen Innlandet. De fleste linjene er fortsatt mannsdominert, men Logistikkutdanningen ser ut til å være den retningen som interesserer flest jenter. Her er det nå en jenteandel på ca 15 prosent. Nå håper skolen at flere jenter vil få øynene opp for de spennende utdanningsvalgene som gjør dem godt rustet for å møte det fremtidige arbeidslivet.

– Vi håper flere jenter vil velge utradisjonelt og søker seg til fagretningene vi kan tilby, sier Vold. Han legger til at dette er utdannelser som gjør studentene i stand til å gå rett inn i stillinger hos bedrifter som benytter seg av, eller utvikler høyteknologisk utstyr.

Mange jobbmuligheter

Alle studier på Fagskolen Innlandet gir spennende jobbmuligheter.

– Har du et ønske om å delta i utvikling og drift av norsk industri kan våre teknologiutdanninger være noe for nettopp deg, sier Vold.

Typiske jobbmuligheter etter endt utdannelse i dag og i fremtiden vil kunne være stillinger innenfor prosjektledelse, produktutvikling, produksjonsutvikling, vedlikeholdsledelse og logistikkledelse.