- Som analytiker er det en fordel om du er flink med tall, men det er like viktig å ha god markeds- og forretningsforståelse for å kunne være en god diskusjonspartner for kunden, sier aksjeanalytiker Jo Erlend Korsvold i SEB.

Mens Korsvold sitter med offentlig tilgjengelig informasjon, sitter hans kollega Merete Myrmo bak låste dører i SEB’s Investment Banking-avdeling. Hun jobber som transaksjonsanalytiker for Loan Origination, der hun blant annet jobber med oppkjøpsfinansieringer, finansieringer knyttet til børsnoteringer, samt andre finansieringsløsninger som selskapene har behov for.

 - Det er gøy å diskutere, planlegge og gjennomføre transaksjoner i samarbeid med CFOer i Norges største selskaper, vi jobber med det Jo Erlend og alle andre kan lese om i avisen dagen etter at avtalen er signert, smiler hun.

Arbeidshverdagen hennes er relativt uforutsigbar. Kommer det inn én eller flere transaksjoner samtidig, er det bare å brette opp ermene.

- Det kan være veldig intenst når det først står på, særlig rett før signering, men det er lærerikt, og her kommer konkurranseinstinktet til sin rett, sier hun.

En aksjeanalytikers hverdag

Sammen med senioranalytiker, Kenneth Sivertsen, følger Korsvold ulike selskaper innenfor sektorene industri og konsum. De følger selskaper som Norwegian, Hydro, Yara, Orkla og Borregaard. Arbeidshverdagen hans er todelt: analysering av og dypdykk i relevante selskaper og markeder, for deretter å reise rundt til investorer for å rådgi og diskutere. I tillegg til verdiskapende analyser er det viktig med tett dialog med selskapene. Dette sørger for at man på sikt kan bli investorers foretrukne diskusjonspartner.

- Det varierer veldig hvor mye jeg jobber, men sammenliknet med stillingen til Merete, har jeg muligheten til å planlegge frem i tid, sier Korsvold. 

Når han ikke er ute og reiser begynner en vanlig dag klokken 07:00. Først med en oppdatering på det siste innen relevante nyheter. En halvtime senere er det morgenmøte med meglerne, der analytikerne presenterer nyheter og endringer innenfor de ulike sektorene. Det er Korsvolds oppgave å tolke hvordan ny informasjon kan påvirke aksjekursene i selskapene han dekker, i tillegg er det analytikere som ham, som blir konsultert i media.

Samarbeid på tvers

Både han og Myrmo mener det er store verdier å hente ved å samarbeide på tvers av produkt- og ansvarsområder. Det resulterer i økt kunnskap og forståelse av kundens behov, og i tillegg er det viktig med flere gode relasjoner inn til kunden, ifølge dem. 

- Hvis jeg som analytiker ser at et av selskapene jeg dekker har behov for hjelp med vekslinger eller hedging, gir jeg beskjed til mine kolleger på valuta- og råvaredesken, sier Korsvold.

Han har ikke adgang inn til Myrmo, men det hender at hun tar trappen opp for å rådføre seg med ham på «no-name basis». I enkelttilfeller, som når et selskap skal børsnoteres, hender det at Korsvold blir tatt på innsiden for å hjelpe Myrmo med å utarbeide prospektet for potensielle investorer.

Satser på kvinner

Rekruttering og utvikling av kvinner står høyt på SEBs prioriteringsliste. 

- Vi går glipp av mye verdifull kompetanse med så få kvinnelige søkere og ansatte. Selv stortrives jeg med spennende og varierte arbeidsoppgaver, gode utviklingsmuligheter og hyggelige kollegaer — faktorer som jeg mener burde appellere til alle kvinner, sier Myrmo.