KFR har spurt sine kandidater innen finans og økonomi om hvilke faktorer som er viktigst for dem når de skal bytte eller har byttet jobb. Undersøkelsen viser at lønn er langt fra det viktigste blant de som er på jobbjakt:

Dårlig ledelse gir jobbflukt

- Dyktige kolleger og ledere, og utfordrende arbeidsoppgaver, ser definitivt ut til å veie tyngst for dem som går med tanker om å bytte jobb, sier Aleksander Breilid, Branch Manager for Kelly Financial Resources i Oslo.

- Spørreundersøkelsen viser at det er stor enighet om at for få faglige utfordringer, dårlig ledelse eller dårlig sosialt arbeidsmiljø er blant de største grunnene til at folk ønsker å bytte jobb, forteller Breilid.

Sørg for variasjon og trivsel

- Våre beste tips til arbeidsgivere er å sørge for rotasjon av arbeidsoppgaver, skreddersy karrieremål til dine ansatte og tilby dem relevante kurs. Legg også stor vekt på det sosiale miljøet på arbeidsplassen, oppfordrer Breilid.

Han opplyser at den landsomfattende undersøkelsen, som startet i november, fortsatt pågår. Størst del av svarene kommer imidlertid fra Oslo-området hvor Kelly Finacial Resources primært opererer. Omtrent like mange kvinner som menn har deltatt i undersøkelsen.