Det forteller Charlotte Aleblad, administrerende direktør i Swedbank i Norge.

- Interessen for bank og finans ble vekket da jeg var ung, og hørte en presentasjon av bransjen. Allerede da ble det lagt vekt på at dette var et yrke med relativt maskuline verdier og mange menn – men for meg var det interessen for matte og at man raskt ser resultater av innsatsen som avgjorde karrierevalget.

En bransje – mange jobber

Aleblad studerte finans ved Stockholms Universitet og begynte som trainee i SE Banken i Stockholm i 1996. – Bank og finans er en bransje, men variasjonen i roller og oppgaver er så store at hver jobb nesten blir som en ny arbeidsplass. Jeg har blant annet jobbet som market maker i aksjederivater, drevet med trading i capital markets, handlet valuta, før en sjef foreslo at jeg skulle vurdere en lederstilling.

- I en spesialistorganisasjon som en bank er, blir du lett fanget av fag. Jeg hadde alltid hatt et bevisst forhold til ledelse og var nysgjerrig på å prøve meg da jeg ble tilbudt en gruppesjefstilling i 2003. Og siden den gang har jeg hatt lederjobber, blant annet en periode for SEB i Luxemburg, før jeg flyttet tilbake til Sverige og etter hvert Norge. Og her har jeg vært VD for Swedbank i Norge siden 2014.

Å utfordre kvinner

- God ledelse for meg handler om relasjoner og kommunikasjon. Jeg prøver å være både lyttende og tydelig, nærværende i forhold til mine medarbeidere – men også ha mot til å ta vanskelige beslutninger eller utfordrende oppgaver.

Som sjef vet Aleblad også at ikke alle kan ledes på samme måte. – Jeg tror alle mennesker kan, og ønsker, å utvikle seg. Så ser jeg at det noen ganger må litt mer til for at kvinner skal ta imot en utfordring eller ta et ansvar, selv om de er like godt kvalifiserte som en mann i samme situasjon. Og hvis de utfordres, presterer de minst like bra. Hvorfor det er sånn, er vanskelig å si, men jeg opplever ikke at det skyldes finansbransjens syn på kvinner. Er du flink, får du muligheter.

- Den eneste gangen jeg har opplevd en forskjell, var da jeg kom tilbake etter mamma-perm. Da har kanskje mannlige kollegaer gått videre i karrieren, mens jeg følte at jeg måtte være litt ekstra frempå, vise at jeg ikke hadde stagnert og at jeg fortsatt ville satse. Når det budskapet nådde frem, spilte ikke kjønn lenger noen rolle.

Fra land til land

- Selv om det er viktig å være seg bevisst forskjellsbehandling knyttet til kjønn, ikke bare i bank og finans, men i arbeidslivet generelt, er nasjonale forskjeller nesten mer relevante når du er utlendig i en lederjobb. – I Sverige er det mye prosess, mange formaliteter og mye struktur. Kanskje det er en konsekvens av at vi har et næringsliv med store industrivirksomheter som har en lang historie og som har blitt internasjonale?

- I Norge har mange av de største selskapene en korter historie, tenk bare på oljebransjen. Beslutninger tas i mindre grupper og tar ofte kortere tid. Nordmenn er mer uformelle og mer åpne. Det er noe jeg ser på jobben, men også i nabolaget, der det er lett å bli inkludert, folk er med på dugnad og er opptatt av fellesskapet, sier Charlotte Aleblad, administrerende direktør i Swedbank i Norge.