- En vanlig arbeidsdag i Finanstilsynet er variert. Noen jobber med tunge utredninger og andre har hyppig kontakt med selskapene vi fører tilsyn med, sier Lisbeth Strand, internasjonal koordinator i Finanstilsynet.

- I løpet av dagen er det mange som jobber mye for seg selv med utredningsarbeid, analyser eller vurdering av søknader om tillatelser. Det hender også vi har kontakt med tilsynsmyndigheter i andre land eller er i møter med EUs finanstilsyn i London, Paris eller Frankfurt, sier hun.

Bygger tillitt i markedene

Finanstilsynets viktigste oppgave er å identifisere risikoer som kan true finansiell stabilitet eller velfungerende markeder.

- Forbrukere og investorer skal ha tillit til markedene og selskapene vi har tilsyn med. Vi skal bruke våre ressurser til å underbygge denne tilliten. Mange hos oss jobber derfor med å hente inn informasjon fra markeder og finansinstitusjoner. Formålet er å identifisere risiko, både i markedene eller i et enkelt foretak, og finne tiltak for å håndtere uønsket risiko, sier hun.

Inspiserer enkelte foretak

For at investorer, kunder og andre myndigheter skal ha tillit til finansiell informasjon, kontrollerer Finanstilsynet børsnoterte foretak og fører tilsyn med revisorer og regnskapsførere.

- Stedlig inspeksjon er en viktig del av vårt arbeid. Team jobber sammen med fokus på ett selskap, eksempelvis en bank eller en eiendomsmegler. De går grundig gjennom strategier, planer, regnskapsrapporter og internrevisjonsrapporter. Deretter besøker vi selskapet og har møter med ledelsen, styreleder, internrevisor, ekstern revisor og kanskje ansvarlig aktuar, sier hun.

- Gjennom et slikt tilsyn får vi en bedre forståelse av selskapets økonomiske situasjon, hvordan de oppfyller lovkrav, hvilke risikoer de er eksponert mot og hvordan selskapet har kontroll på disse risikoene, sier hun.

Store endringer

Det kommer stadig ny teknologi og nytt regelverk som angår finansmarkedene.

- Det er en interessant utfordring å følge innovasjon i finansmarkedene. Det skjer mye både når det gjelder effektivisering av arbeidet, men også utvikling av nye produkter og prosesser. Skal vi bevare tilliten til markedene må vi forstå risiko og håndtere den på en god måte, sier hun.

Sammensatt kompetanse

Over 90 prosent av Finanstilsynets 270 ansatte har høyere utdanning. De fleste er jurister, siviløkonomer, samfunnsøkonomer, aktuarer, revisorer, regnskapsførere eller IT-ingeniører.

- Skal vi gjøre en god jobb, må flinke kollegaer med ulik bakgrunn jobbe sammen for å finne gode løsninger. Evnen til å jobbe med andre og jobbe med kompliserte problemstillinger er derfor viktig. Mange har også relevant erfaring og verdifull innsikt og kunnskap om forretningsdriften i de selskapene vi fører tilsyn med, sier Erlend Mikkelsen, seniorrådgiver i HR-avdelingen.

- Jeg tror de fleste hos blir motivert av det faglige miljøet. Det å jobbe sammen med flinke kollegaer med ulik faglig bakgrunn gjør at vi lærer noe nytt hver dag. Hos oss er det sjeldent en kjedelig dag på jobben, sier han.