Finansnæringen legger grunnlaget for troverdige og framtidsrettede løsninger for omstilling av norsk økonomi, knyttet til vekst og arbeidsplasser, ambisiøse klimamål og digitalisering av samfunnet. For å lykkes med dette trenger næringen nye kloke hoder i årene som kommer. 

Finansnæringen er en innovativ næring som ønsker å tilby kundene nye måter å håndtere bank- og forsikringsoppgaver på. Nye digitale verktøy vil erstatte mange av de tradisjonelle tjenestene. Som kunde ønsker man at forsikringsoppgjør og lånesøknad blir håndtert raskt og effektivt, samtidig som sikkerheten ivaretas. Vi vil betale regninger der vi befinner oss, via nett og mobil.

Behov for teknologikompetanse

Tradisjonelle arbeidsfunksjoner forsvinner som følge av teknologiutvikling og robotisering. Bankene og forsikringsselskapene vil fortsatt gi råd til sine kunder gjennom fysiske møter, men kundene vil i økende grad også få tilgang til automatiserte løsninger. Finansnæringen må forstå kundenes behov og være i forkant med brukervennlig teknologi.

I høst gjennomførte Finans Norge en spørreundersøkelse blant medlemsbedriftene for å undersøke hvilken type kompetanse næringen trenger i årene fremover. Det var særlig områdene teknologi, tjenestedesign, innovasjon og analyse som pekte seg ut. Dyktige økonomer, jurister og samfunnsvitere vil man fortsatt ha bruk for, men fremover må næringen ha en miks av arbeidstakere med interesse for og kvalifikasjoner innenfor teknologi – både for å kunne utvikle ny teknologi, men først og fremst for å forstå mulighetene som ligger i verktøyene. Mer prosjektrettet arbeid der ulike profesjoner jobber på tvers vil bli måten å jobbe på. Den enkelte må være nysgjerrig og åpen for nye tanker og løsninger. Undersøkelsen viser også at vilje til omstilling og evnen til å lære selv er egenskaper arbeidsgiverne etterspør. Dette understreker at kompetanse er en kontinuerlig prosess og ikke kun et vitnemål.

En næring i stadig utvikling

Finansnæringen møter stadig konkurranse fra nye aktører som går inn i deler av den etablerte verdikjeden. Nye forretningsmodeller og kundenes krav til tilgjengelighet «24-7» presser seg frem. Finansbedriftens endringsevne og -vilje blir avgjørende for å tiltrekke seg kunder og hevde seg i konkurransen, både nasjonalt og internasjonalt.

Forståelse for kundens behov blir viktig i et slikt marked. Finansnæringen vil derfor også tiltrekke seg arbeidskraft som kan markedsføring, merkevarebygging og kommunikasjon. Samtidig er næringen avhengig av medarbeidere som forstår risiko, kan gi strategiske råd og som kan lede både utviklingen og menneskene inn i den digitale fremtiden. En offensiv satsing på teknologi og kompetansebygging er avgjørende for å videreutvikle gode kunderelasjoner.

Finansnæringen tilbyr spennende arbeidsoppgaver og gode karrieremuligheter. Som nasjon er vi avhengig av en sterk og velfungerende finansnæring som bidrar til den nødvendige omstillingen Norge står foran og som mobiliserer kapital til det grønne skiftet.

 

Av: Runa Opdal Kerr, Direktør for arbeidsgiverområdet i Finans Norge