Waseem Rashid, Director of Products & Innovation, i Telia Norge AS beskriver det slik - Ganske snart vil alt rundt oss slik som tjenester og gjenstander være tilkoblet nett i en eller annen form. Vi vil levere konnektivitet til disse tjenestene i flere perspektiver. I tillegg vil tjenestene både ha en identitet og være betydelig mer drevet av innsikt slik som bruksmønstre og/eller bevegelsesmønstre. Vi skal sørge for å levere disse tjenestene slik at de forenkler våre brukers hverdag sømløst.

Erlend Austrheim Drolsum er leder for Business Control i teknisk divisjon for Telia Norge. Han mener det digitale skiftet krever en helt ny måte å tenke på, ikke bare innenfor teknologien, men også økonomene må tenke marked på en ny måte.

–Det er en stor investeringsportefølje vi forvalter, og det er helt sentralt for oss at vi klarer å konkretisere strategien vår til de riktige satsingene. Dette fordrer åpenbart at vi sammen med organisasjonen får på plass gode finansielle analyser, sier han.

Trenger dristige finansprofiler


Telia Norge, som nylig skiftet navn fra TeliaSonera Norge, leverer mobildekning og nye tjenester til det norske markedet og er med dette den nest største leverandøren av mobiltjenester i Norge.  Siden 1998 har Telia Norges internettrafikk økt med mer enn 20 000 prosent. Dette har ført til at de hovedsakelig har gått fra å være en analog aktør til å bli mer digital aktør.

For å lykkes med det digitale skiftet må de tenke kompetanse i selskapet på en annerledes måte enn før. For finansdivisjonen betyr dette at de er avhengige av dristige profiler som er villige til å tenke nytt. I en bransje som er i så store endringer, må man kunne snu seg raskt.

–Så store endringer som industrien går igjennom krever en mye mer dynamisk og proaktiv finansfunksjon som løpende jobber sammen med resten av organisasjonen for å optimalisere ambisjoner og ressursbruk, sier Per Christian Mørland, Chief Financial Controller i Telia Norge.

–Det er en unik mulighet å få delta i den tiden vi går inn i nå. Jeg tror det er viktigere enn noen gang, at vi som økonomer forstår teknologien og mulighetene innen industrien vi jobber med.  I tillegg til å analysere tallene, må vi også kunne utfordre våre produkteiere og ledere, samt fungere som gode sparringspartnere, sier Drolsum.

Bli en del av den digitale reisen

Telia Norge tror på det å skape muligheter internt for ansatte som ønsker å bli utfordret. De fokuserer på å gi ansatte en sjanse og har tillit til deres kompetanse og potensiale.  Mesteparten av utviklingen og læringen skal skje på arbeidsplassen. Dette er for å gi større muligheter til ansatte til å teste ut nye områder, og lære nye ting. Erlend Drolsum er ett godt eksempel på noen som har vist kompetanse og vilje, og dermed fått muligheten til å vokse raskt i selskapet.

–Jeg har vært utrolig heldig og har fått mange gode muligheter til å utvikle meg. I tillegg til å få ansvaret for våre budsjett og forecast-prosesser, så har jeg også fått jobbet aktivt med kostnadseffektivisering og vår investeringsportefølje. I våre investeringer har jeg fått lov til å være involvert i alt ifra strategi-prosessen til utarbeidelsen av businesscase, sier Drolsum.

–Kunders adferd er i rask endring. Derfor gjør vi investeringer for å imøtekomme deres behov. Dette teknologiske skiftet vil påvirke mange bransjer, men hos Telia Norge har man muligheten til å være med på hele prosessen fra starten, sier Drolsum.