1. Hvordan bruker dere E-læring i bydel Stovner?

- Vi benytter e-læring innenfor legemiddelhåndtering, for her er det et regelverk som alle virksomheter som driver med dette må forholde seg til. Hensikten med regelverket er å bidra til sikker og riktig håndtering av alle legemidler som gis. Regelverket tilsier blant annet at de ansatte som har legemiddelhåndering som en del av jobben sin, må ha jevnlige kurs, og da er e-læring noe som passer for vår virksomhet.

2. Hva er fordelene med E-læring for bydelen?

- Den klarte største fordelen med e-læring er at vi til enhver tid kan tilby kurs med tilhørende eksamen for våre nyansatte eller for medarbeidere som må resertifiseres. Ansatte med autorisasjon som sykepleier eller vernepleier trenger ikke gjennomføre disse kursene, men vi benytter også e-læring for denne gruppen. Dette sikrer at medarbeidere får gjenoppfrisket kunnskapen sin og at Bydel Stovner som arbeidsgiver kan være tryggere på at vi har kompetente medarbeidere. Nye medarbeidere vil raskt kunne bli godkjent til å dele ut legemidler når dette gjøres ved bruk av e-læring. Eksamen gjennomføres på arbeidsstedet og består av ti randomiserte spørsmål fra kursopplegget. Det kreves 85 prosent riktig svar for at eksamen skal være bestått. Det tilsier at mer enn et galt svar betyr at eksamen ikke er bestått.

3. Hvilke fordeler har de ansatte?

- Medarbeider kan nå gjennomføre kurs på internett når det selv passer for de og frafallet på kurs er nå tilnærmet lik null. Medarbeidere får nå gjennomført dette på kortere tid enn før og når det passer for den enkelte.

4. Er det kostnadsmessige eller effektiviseringsmessige gevinster med dette?

- Det er høyere kostnader ved å arrangere kurs med kursleder og påmeldte deltagere enn ved å gjøre det ved hjelp av e-læring. Verden går fremover og velferdsteknologi er absolutt i vinden. De aller fleste i Norge har en smarttelefon og er godt vant med å ferdes i vår digitale verden. Alle som kommer seg inn i en nettbank vil kunne gjennomføre nettbaserte kurs uten spesiell ingen bistand eller opplæring fra arbeidsgiver. De får en link til en nettside og et passord. Kostnaden utenom selve kurset er minimal.

5. Hvilke ulemper ville det medført hvis dere skulle arrangert kurs med kursleder og påmeldte deltakere i stedet for E-kurs?

- Vi kunne maksimalt hatt 30 deltagere på hvert kurs og når tallene fra 2015 viser at vi kurset 336 medarbeidere vil det si at vi ville hatt behov for å gjennomføre 17 tredagerskurs for å få kabalen til å gå opp. Det er store lønnskostnader forbundet med å frigjøre medarbeidere til å delta på 13 timers kurs over tre dager. I tillegg har vi lokalleie og honorar til kursleder. Tidligere hadde vi dessuten utfordringer med at medarbeidere ikke fikk godkjent kursene sine fordi de ikke hadde deltatt på alle kursdagene. Erfaringen når vi arrangerte kurs med kursleder var at vi hadde et kontinuerlig behov for å ha nye kurs, det ble for dyrt og lot seg heller ikke gjennomføre i praksis.

E-læringskursene som bydel Stovner benytter seg av er levert av Norsk Helseinformatikk.