Av Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister

For min egen del valgte jeg å utdanne meg til sosiolog på Universitetet i Oslo - fordi jeg var fascinert av relasjoner mellom mennesker og menneskets plass i samfunnet. Jeg har aldri angret på valget mitt, og har hatt nytte av utdanningen min senere i livet - også i jobben som arbeids- og sosialminister.

Økende etterspørsel

Det er lurt å ta mot råd fra andre, men til syvende og sist er det kun du selv som vet hvilke drømmer du har og hvilken retning du bør gå. Akkurat nå er det krevende tider for Norge. Arbeidsledigheten stiger i olje- og gassrelaterte næringer, og vi må omstille oss til nye næringer. Men én ting kan jeg slå fast: Velger du en karriere innen helse og omsorg, har du gode muligheter for fremtiden.

Noen yrker er tryggere enn andre. Med en eldrebølge på vei, er det stor sannsynlighet for at det vil bli mangel på helse- og omsorgspersonell i tida framover - spesielt helsefagarbeidere. Noen tall: Mens personer over 66 år i 2015 utgjorde 14 prosent av befolkningen, vil andelen ha økt til 22 prosent i 2060, ifølge SSB. Hvis det i fremtiden ikke utdannes flere enn i dag, vil underdekningen for alle helse- og omsorgsyrkene i 2035 samlet være på omtrent 76 000 årsverk. Beregningene viser at vi vil mangle nær 57 000 helsefagarbeidere og 28 000 sykepleiere. Underdekningen er ventet å bli særlig sterk fra 2020, fordi tallet på personer over 80 år forventes å øke sterkt i perioden 2020-2035. Økningen i etterspørselen blir dermed sterkest for de gruppene som er sysselsatt innen pleie- og omsorg eller i spesialisthelsetjenesten.

I en SSB-rapport fra 2014 presenteres ulike framskrivninger for bemanningsbehovet innen helse- og omsorgssektoren frem til 2060. En dobling de neste 50 årene er et forsiktig anslag, ifølge rapporten. Helsesektorens andel av samlet sysselsetting blir mer enn en tredel i 2060.

Det er med andre ord store muligheter til å få jobb i helsesektoren fremover. Det er også mer enn overveiende sannsynlig at du vil beholde jobben, uten å måtte være redd for å bli sagt opp.

Som ansatt i helsevesenet utgjør du en forskjell for enkeltmennesker, mennesker som ofte er i sårbare faser av livet.

Trygge jobber

Er du interessert i andre mennesker og har lyst til å gi omsorg og pleie, er en utdanning innen helse og omsorg ikke bare veien til et givende yrke. Det gir også trygge jobber.

Og bare så det er sagt: Jeg vil på det sterkeste oppfordre også gutter til å ta helse- og omsorgsutdannelse. For å hindre at vi får et kjønnsdelt arbeidsmarked, unngå at vi mister verdifull arbeidskraft som følge av at gutter velger bort helse- og omsorgssektoren, og fordi vi ønsker at våre ansatte også skal gjenspeile mangfoldet i den gruppen de skal hjelpe.

En meningsfull jobb

Jeg har flere venner og bekjente som jobber eller har jobbet i helsesektoren. De forteller om interessante og spennende arbeidsoppgaver, at de får brukt seg selv og utdannelsen sin hver eneste dag på jobb. Ingen dager er like; det er alltid nye faglige problemstillinger å forholde seg til. Du lærer noe nytt hele tiden, fordi det er et felt som er i kontinuerlig og rivende utvikling.

Men det jeg biter meg mest merke i, er når de forteller om hvor meningsfull jobben er. Som ansatt i helsevesenet utgjør du en forskjell for enkeltmennesker, mennesker som ofte er i sårbare faser av livet.

Hva gir mening i ditt liv? Mitt beste råd når du nå skal velge utdanning er å tenke grundig over akkurat det spørsmålet.

Lykke til med valget!