- Som sykepleier besitter du noe av den viktigste kunnskapen i verden; hvordan man pleier, bevarer og redder liv. Vi er kunnskapsarbeidere som sikrer et bedre helsevesen, mer fornøyde pasienter og bedre folkehelse. Det er et variert og spennende yrke, sier Eli Gunhild By som er leder i Norsk Sykepleierforbund.

Som sykepleier har du svært mange ulike karrieremuligheter. Du kan ta videreutdanning og spesialisere deg innen ulike felt som spesialsykepleier, for eksempel som jordmor, operasjonssykepleier, geriatri eller kreftsykepleier. Mange sykepleiere gjør også lederkarriere. De fleste sykepleiere jobber naturligvis i helsesektoren, men også andre sektorer kan ha bruk for sykepleierkompetanse. I tillegg er det muligheter til å finne jobber både i offentlig og privat sektor.

For å bli sykepleier må du ta en treårig bachelor, noe som krever generell studiekompetanse. Fra 2019 stilles det også krav til minst karakteren tre i norsk og matte for å komme inn på utdanningen.

Sykepleiermangelen

Det er stor sykepleiermangel i Norge og behovet øker for hvert år. Allerede nå mangler det 6 000 sykepleiere, men prognosene for hvor stor sykepleiermangelen vil bli om noen år spriker. Ifølge en fersk rapport fra 2018 som Samfunnsøkonomisk analyse gjorde på oppdrag for Helsedirektoratet, vil det i 2040 være et behov for mellom 167 000 og 224 000 sykepleiere. Det er i så fall snakk om opp til en dobling av dagens antall.

- Mange sykepleiere jobber i andre tjenester og det er en utfordring så lenge samfunnet opplever at det er sykepleiermangel. Ifølge NAV er dette den kompetansen arbeidsgivere i Norge, uansett sektor, sier det er størst mangel på. Vi har vært tydelig på hva som skal til for å beholde flere sykepleiere i tjenesten. Høyere grunnbemanning, flere heltidsstillinger og bedre lønns- og arbeidsbetingelser er viktige stikkord. Sykehusene og kommunene har et stort ansvar for å tilby betingelser som gjør at pasientene får tilgang på nok sykepleiere. Derfor kjemper NSF for at sykepleiere skal få bedre arbeidsbetingelser og bedre lønnsbetingelser. Vi vet at underbemanning er selvforsterkende og at sykepleiere ikke makter å jobbe full stilling fordi kravene enkelte steder er for tøffe grunnet mye ansvar fordelt på få. Vi jobber både med Spekter i sykehusene og KS i kommunene for å øke andelen heltid, men arbeidsgiverne må også ta større ansvar for å sørge for nok grunnbemanning og så gode vilkår at sykepleierne både orker og ønsker å fortsette i jobben frem til pensjonsalder, sier By.

Etterlyser et sykepleierløft

- Samfunnet må ta ansvar for at det fortsatt blir attraktivt for unge både å bli og forbli sykepleiere. Å utdanne to sykepleiere for å få én igjen er lite smart, og vi må slutte med det nå. Vi har god råd i Norge, men ikke så god råd at vi kan tillate oss å sløse med samfunnets penger eller la pasientene i stikken. Av hensyn til norske pasienter må det komme et sykepleierløft, og det må komme nå, avslutter By.