Styreleder i Norsk Kiropraktorforening, Jakob Lothe forklarer at Stortinget i 2012 enstemmig vedtok å etablere kiropraktorutdanning i Norge.

- Bakgrunnen for det er at vi er den eneste autoriserte helseprofesjonen som fortsatt ikke har et utdanningstilbud i Norge. Dette til tross for at vi har hatt autorisasjon i snart 30 år. Kiropraktorer er en veldig populær tjeneste i befolkningen, og en av tre av dem som oppsøker behandling for muskel- og skjelettplager går til kiropraktor. Dette er en stor og viktig del av tjenestetilbudet, sier Lothe.

Lothe forteller også at kiropraktorer avlaster fastlegene i stor grad.

- Hver femte konsultasjon hos fastlege er også muskel- og skjelettrelatert. Det gir mer målrettet kompetanse å komme direkte til kiropraktor og kunne få behandling med en gang. Samlet gis det over to millioner konsultasjoner i året, og derfor er det veldig viktig å ha et utdanningstilbud og en forankring i det norske utdanningsvesenet med tverrfaglig utdanning og forskning, sier han.

Store planer

Lothe forteller at forskerne har hatt en tyngre vei å gå, siden deres fag ikke har en fast adresse i utdanningsvesenet.

- Å etablere en utdanning mener vi er et veldig viktig skritt videre, ikke minst for å kvalitetssikre helsetjenestene og få mer forskning på området. Og med tanke på at dette er enstemmig vedtatt i Stortinget, er det tre universiteter som ønsker seg utdanningen. Stavanger og Bergen vil ha det i felleskap, og medisinsk fakultet her i Oslo har gode planer for denne utdanningen. Vi vil se at kiropraktorutdanningen medfører en radikal styrking av hele fagfeltet. Planene ved UiO sier at kiropraktorer skal utdannes sammen med medisinere, og det vil jo styrke muskel- og skjelettfeltet også innenfor medisinutdanningen. Tverrfaglige utdanningsmodeller vil bidra til mer samhandling i helsetjenesten, forklarer Lothe.

Birgitte Lawaets Myhrvold, Kiripraktor og Doktorgradsstipendiat ved Universitet i Oslo. Foto: Privat

Bedre samspill

Doktorgradsstipendiat Birgitte Lawaetz Myhrvold forteller at et norsk utdanningsløp vil gi et bedre samspill i primærhelsetjenesten hvor fastlege, kiropraktor, psykolog og fysioterapeut spiller på lag for den enkelte pasienten.

- Da kan man ivareta pasienten på en bedre måte. Det er en stor diagnosevandring mellom psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser. For å kunne hjelpe disse pasientene trenger vi tverrfaglige team som jobber sammen. Det vil også bidra til å bedre innsikt og kontroll på kvalitet av utdannelsen en kiropraktor i Norge har, sier Myhrvold.

Myhrvold tror norsk utdanning ville gjort det lettere for forskere.

- Akkurat nå er jeg og Pernille Irgens to av veldig få som er i et PHD-forløp i Norge. Kiropraktorutdanning i Norge vil gi oss flere muligheter til eventuell utvidelse av prosjektet til andre helsegrupper samt åpne flere dører innen forskning etter vi er ferdige, avslutter Myhrvold.