1. Hvorfor har du valgt å utdanne deg innen helse og omsorg?

Birgitte Eftestøl: - Jeg har valgt å jobbe innenfor helse og omsorg fordi jeg vil jobbe tett på mennesker. Etter å ha vært pasient selv da jeg var i ungdomsskolealder, møtte jeg på sykepleiere hele tiden. Da tenkte jeg at dette er noe jeg har lyst å jobbe med I fremtiden.

Birgitte Holm: - Det er de mulighetene yrket gir meg som har fristet meg mest til å velge sykepleiestudiet. Det er ”mennesket til mennesket–kontakten” som appellerer mest til meg. Sykepleiere spiller en veldig viktig rolle for dem som har fått en diagnose og opplever sin største krise I livet. Folk som har fått en diagnose de ikke vet hvordan de skal takle, blir ofte først møtt av sykepleiere.

2. Hvilken skole studerer du ved, og hvordan synes du skolen/studiet er?

Birgitte Eftestøl: - Jeg studerer ved Diakonhjemmet på VID vitenskapelige høgskole. Studiet er veldig bra, og det er fint at vi får så mye praksis, og at vi er innom alle de ulike sykepleiefeltene. Vi får prøvd oss på medisinsk, kirurgisk, folkehelse, hjemmesykepleie og sykehjem. Praksisen har gjort meg sikker på valg av videre studieretning, derfor er jeg glad for at jeg har fått så mange spennende praksissteder. Praksis i psykiatri og medisinsk praksis på hjerte- lungeavdeling har appellert mest til meg.

Birgitte Holm: - Studiet er veldig bra. Jeg trives godt. Det er bra med mye praksis, men det er også viktig å samles på skolen til forelesninger. Variasjon mellom praksis og forelesninger er fin. Vi lærer en del om å møte mennesker i krise på studiet. Vi har også fokus på hele mennesket, på  åndelig omsorg, etiske utfordringer og kommunikasjon. Det skal man ikke undervurdere i et slikt yrke. På VID Diakonhjemmet legger de større vekt på dette enn på mange andre sykepleierskoler.

3. Hva tror du blir de største utfordringene innen helse og omsorg i fremtiden?

Birgitte Eftestøl: - Eldrebølgen blir en stor utfordring. Det blir krevende å få fatt i nok helsepersonell i fremtiden, så sykepleier er et sikkert og godt yrke. Jeg lar meg skremme av at stadig flere bakterier blir antibiotikaressistens. Det har vært pasienter som har hatt sykdommer som er antibiotika-resistense. Jeg har opplevd pasienter som har sykdommer med bakterier som antibiotika ikke lenger biter på. Vi som helsepersonell er også veldig utsatt for å bli resistense. Det er skikkelig skremmende å tenke på. Dette er et verdensproblem, og det er tragisk å tenke på hvor mye antibiotika som brukes i jordbruk, fiskeoppdrett og også klær, når en vet at dette kan føre til katastrofe for mange mennesker.

4. Hva er ditt drømmeyrke og hvorfor?

Birgitte Eftestøl: - Jeg synes det er veldig spennende å jobbe med psykisk helse, men også med medisin,. Drømmeyrket er å ha muligheten til fleksibilitet. I sykepleieryrket har du et stor spekter å velge i, mellom ulike avdelinger, etterutdanninger osv.

Birgitte Holm: - Å bli sykepleier er selvsagt  drømmeyrket for meg, som er midt i sykepleiestudiet. Det er fint å ha drømmer, men det er viktig å være tilfreds der enn er nå. Jeg har nok lyst til å jobbe utenlands, og kanskje for Leger uten grenser eller andre frivillige organisasjoner. Jeg kommer fra en familie som har jobbet mye ute, og jeg har selv jobbet i Uganda der en venninne av meg har åpnet en klinikk.

5. Hvilke råd vil du gi de som vurderer en karriere innen helse og omsorg?

Begge: - Blir du sykepleier går du til sikre arbeidsplasser. Om du har en liten interesse for yrket og lurer på om det er noe for deg, så vil den interessen vokse når du begynner på studiet. Når du får en fot innenfor vil du forstå omfanget og de mange mulighetene i yrket. Du blir aldri utlært.

 

Sykepleierstudent Daniel Grindefjord

Daniel Grindheim, sykepleierstudent ved Lovisenberg Diakonale Høyskole

 

1. Hvorfor har du valgt å utdanne deg innen helse og omsorg?

- Jeg har alltid hatt et øye for medisin og helse. Men utdanningen min begynte ikke med sykepleiefaget. Det begynte i IT bransjen. Men ettersom jeg ble litt eldre, så forstod jeg litt mer av hva utdanningen til sykepleierne gikk ut på og hvilket ansvar de står i hver dag. Er veldig glad den dag i dag, for at jeg valgte å bli sykepleier. Det er en variert arbeidsdag med mange faglige og personlige utfordringer.

2. Hvilken skole studerer du ved, og hvordan synes du skolen/studiet er?

- Jeg studerer ved Lovisenberg Diakonale Høyskole. Har hatt tre veldige gode år ved LDH. Dyktige forelesere og generelt god oppfølging i praksis. Skolen har også nye og flotte fasiliteter som gjør læringen litt lettere.

3. Hva tror du blir de største utfordringene innen helse og omsorg i fremtiden?

- Jeg tror mye av utfordringene kommer til å ligge i kommunehelsetjenesten. Etter å ha erfart praksis i kommunen selv, så ser jeg at arbeidskraften og de økonomiske ressursene ikke stiller på samme nivå som behovet krever. Foruten om dette tror jeg generelt at det vil være en mangel på høyere utdannet helsepersonell både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen.

4. Hva er ditt drømmeyrke og hvorfor?

- Drømmeyrket er jo å bli sykepleier. Men jeg kommer nok til å ta videreutdanning etter å ha jobbet noen år. Hva det blir, er fortsatt litt usikkert.

5. Hvilke råd vil du gi de som vurderer en karriere innen helse og omsorg?

- Til de som vurderer en jobb innen helse og omsorg så vil si at det tar tid å bli en dyktig sykepleier og studiet er bare begynnelsen. Vil også si at hvis du er glad i utfordringer og har et basalt ønske om å hjelpe andre så er en jobb i helse og omsorg verdt å sjekke ut. Det finnes også utallige mulige arbeidsplasser og muligheter for videre kurs og videreutdanninger/master.