For å bli sykepleier må du ha tre års bachelorutdanning fra høyskole eller universitet, og autorisasjon - det vil si en godkjenning fra helsemyndighetene. Sykepleieryrket er et praktisk fag basert på mye teoretisk kunnskap. Utdanningen består derfor av både forelesninger, selvstudier og praksis under veiledning i ulike deler av helsetjenesten. Oversikt over hvor det er sykepleierutdanning i Norge finner du på www.utdanning.no.

En jobb som krever mye

Sykepleiere jobber med akutt kritisk syke eller skadde, med å fremme helse og forebygge sykdom, med kronisk syke og pleie av alvorlig syke eller døende og deres familier. Sykepleiere veileder mennesker som har helsesvikt av ulike årsaker. Som sykepleier kan du jobbe både i kommune-helsetjenesten (for eksempel hjemmesykepleie, sykehjem, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, psykisk helsevern) og på sykehus. Er du sykepleier har du også muligheter for å jobbe i utlandet, for eksempel med bistandsprosjekter. Mulighetene er utallige!

Sykepleiere observerer og vurderer, og gir både behandling og omsorg til pasientene.

Å være sykepleier krever god forståelse for hvordan sykdom oppleves og virker på kroppen, god evne til å kommunisere med pasienter og pårørende, evne til å reflektere og sette seg inn i et annet menneskes situasjon. Sykepleiere observerer og vurderer, og gir både behandling og omsorg til pasientene. Behandlingen foregår ofte i et flerfaglig samarbeid. Å bidra til at flest mulig beholder god helse lengst mulig er en viktig del av sykepleieres arbeid. Som sykepleier skal du bidra til at barn, voksne og eldre får brukt egne ressurser og opplever mestring.

Er der mennesker er

De fleste har allerede møtt sykepleiere flere ganger i livet. Da du ble født, var det en jordmor som tok i mot deg. Helsesøster har fulgt deg og familien din fra du var nyfødt og gjennom barne- og ungdomsår. Både jordmor og helsesøster er sykepleiere med spesialutdanning. Har du vært på sykehus, blitt operert eller fått behandling har du møtt sykepleiere i mange ulike roller. Har du besteforeldre som har hjemmesykepleie, bor i eldrebolig eller på sykehjem, møter du sykepleiere med spesialkunnskap om eldre. Med andre ord; sykepleiere er der menneskene er og livene leves!

Mange muligheter

Med fullført bachelor i sykepleie er det mange valgmuligheter for videre utdanning, både på master- og PhD-nivå. Du kan bli jordmor, helsesøster, barnesykepleier, anestesi-, operasjon- eller intensivsykepleier, for å nevne noen muligheter. Mange sykepleiere tar lederutdanning og blir ledere på ulike nivå i helsetjenesten. Andre sykepleiere jobber med undervisning av pasienter eller i utdanningene for sykepleiere og annet helsepersonell. Atter andre jobber med og innenfor forskning og fagutvikling. Som sykepleier kan du med andre ord få brukt mange sider av deg selv.