– Vår erfaring med tredjeårsstudenter er at de oppfatter sykepleierollen som mer selvstendig på sykehjem og i hjemmesykepleie. Derfor føler man seg mer faglig usikre på en direkte oppstart der, fremfor på sykehus, forteller Geir Hansen, markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Attendo Norge.

Som et svar på disse utfordringene har Attendo utviklet et traineeprogram som over 12 måneder skal gjøre overgangen fra utdannet til arbeidstager i eldreomsorgen mer involverende, oversiktlig og trygt.

En enklere overgang

– Mange studenter frykter at ansvarsområdet skal bli for stort og at de ikke får nødvendig prosedyreteknisk erfaring. For å kompensere for dette, arrangerer vi workshops der de ansatte sammen kan prate om og få videre opplæring i forskjellige aspekter ved sykepleie.

Workshopene går inn på temaer som gerontologi, geriatri, eldrepolitikk, klinisk sykepleie/geriatri, verdi og etikkspørsmål, organisasjon/ledelse, velferdsteknologi/innovasjon og ansvarsvaktrollen.

– I tillegg har vi jevnlige samlinger hvor vi snakker om hvordan det er å ha forskjellige roller på et sykehjem. En arbeidsplass blir mye enklere når man vet akkurat hva som forventes av en selv, og hva man kan forvente av andre.

Skaper trygghet

Han påpeker at tett oppfølging er avgjørende for å skape sykepleiere som er trygge i sin stilling. Derfor får man gjennom traineeprogrammet spesiell oppfølging av teamleder og daglig leder på virksomhetene, samt en utnevnt mentor.

– Man lager profiler tilpasset den enkelte. Har man i tidligere praksis ikke utført en type oppgaver, kan man få avtalt hospitering hos relevante samarbeidspartnere. Det er uvurderlig å få råd og assistanse fra erfarne sykepleiere med lang fartstid i bransjen.

Hansen forteller at det er viktig å skape allsidige sykepleiere som er rustet til å løse utfordringer.

– Jobb i primærhelsetjenesten er der man virkelig får brukt bredden i utdanningen sin. Det er en veldig god mulighet for alle som ønsker å videreføre teori til praksis i arbeidslivet.

Hanser påpeker at dette også øker sannsynligheten for at sykepleiere tar videreutdanninger som er knyttet til bransjen, noe som kan legge grobunn for en varig rekruttering. Traineeprogrammet har til nå rekruttert syv nyutdannede sykepleiere til deres sykehjem i Oslo.

Sykepleier Charlotte Halvorsen

- Det å kunne lære sammen med andre nyutdannede var veldig givende.

En av mange som takket ja

Charlotte Halvorsen er sykepleier på Attendo Rødtvet Sykehjem. Som nyutdannet fullførte hun traineeprogrammet der.

– For meg var det litt skummelt å skulle gå rett ut i en eldreomsorg med få sykepleiere. Jeg ønsket å være bedre forberedt på ansvaret og oppgavene jeg ville møte i fremtiden.

Hun forteller at oppfølgingen og samspillet med andre sykepleiere hadde stor innvirkning på å bygge trygghet.

– Det å kunne lære sammen med andre nyutdannede var veldig givende, og man får gått igjennom temaer som er relevante for oss som nye. Arbeid på sykehjem er spennende, og man blir godt rustet til å lede og å være ansvarlig for en større gruppe pasienter.

Oppfordrer andre sykepleiere

Gjennom fadderordningen fikk hun også en mer personlig oppfølging.

– Det føles godt å ha noen man kan henvende seg til. Det er veldig positivt med en aksept for at man er ny og ikke nødvendigvis har så mye erfaring ennå.

Hun anbefaler flere sykepleiere å ta jobb på sykehjem.

– Noen tror kanskje det ikke er så spennende å jobbe på sykehjem, men jeg opplever at pasientene her har sammensatte sykdomsbilder, og hverdagen er variert. Å jobbe på sykehjem er veldig givende når man er komfortabel med rollen sin.