Av Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

Du som står og lurer på hva du skal studere og hva du skal bli: Det er umulig å vite sikkert hva som er det riktige valget. Etter all sannsynlighet er det dessuten ikke ett valg du står overfor, men mange. Du trenger ikke velge én vei og følge den resten av livet.

Tidligere var det jo gjerne én vei som var idealet. Da prøvde man å finne et yrke der man kunne være til nytte og ikke minst være sikret en arbeidsplass livet ut. Nå snakkes det om livslang læring og behovet for oppdatert kompetanse. Du kan bevege deg i et virvar av ulike studier og jobber der du kan hoppe av og på. Alt du tar med deg av ny kunnskap og kompetanse gjør deg litt klokere og åpner nye dører for deg. 

Ukjente oppgaver

Om noen år kan det hende at du jobber i et yrke du vet lite eller ingenting om nå. Det er ikke lenge siden det å programmere selvkjørende biler eller være youtuber lå langt utenfor det vi klarte å forestille oss av jobber. I tiårene fremover kommer vi til å måtte håndtere mange nye utfordringer som vi ikke har vært nødt til å forholde oss til før. Bør for eksempel roboter betale skatt hvis de tar over flere av jobbene vi har i dag? Trenger vi en ny personvernlovgivning knyttet til bruk av kunstig intelligens i helsesektoren? Og hvilke etiske hensyn bør det jobbes med når det lages autonome våpen som programmeres til selv å vurdere når de skal skyte?

I mange tilfeller vil det ikke være snakk om at det kommer splitter nye yrker, men at vi skal jobbe med nye metoder eller verktøy innen yrker som allerede finnes. Tenk bare på kirurgene som nå kan bruke simulatorer for å øve seg på operasjonen før de gjennomfører den på ordentlig, eller bøndene som bruker melkemaskiner og kan prioritere tiden sin i fjøset annerledes.

Behovet for å ta bedre vare på klimaet og miljøet rundt oss vil også føre med seg en rekke nye arbeidsoppgaver. Hvordan kan vi for eksempel klare å redusere vannforbruket vårt eller få alle til å se på avfall som en ressurs som må brukes? Områder som sirkulærøkonomi og fornybar energi vil vokse og prege en lang rekke yrker.

Garantert jobb

Selv er jeg lærer, og læreryrket ligger et sted mellom det trygge, bestandige og det stadig skiftende. Det er alltid behov for lærere, så hvis du blir lærer vil du være sikret jobb nærmest hvor som helst i landet. I de nærmeste årene vil etterspørselen etter lærere øke, og den vil holde seg høy.

Samtidig er læreryrket et av de yrkene der du er nødt til å være tett på endringene i samfunnet. Da jeg holdt et av mine første foreldremøter var det en far som rakk opp hånda og sa at han ikke kjente igjen den skolen han selv hadde gått i. Det var veldig godt å høre. Skolen utvikler seg jo hele tiden, og noe av det som har endret seg mye er læremidlene og digitale verktøy, og omgangsform og vektlegging av det sosiale miljøet. Lærere må følge med på utviklingen i samfunnet, politikken og vitenskapen. Vi må naturligvis også kjenne barn og unges kultur, og den er i stadig endring.

Noe av det som virkelig er inspirerende med læreryrket er at vi ikke vet hvordan fremtiden til våre elever vil bli. Vi må både gi dem kompetanser de trenger her og nå, og det vi tror de trenger i fremtiden.

Ny utsikt

Læreryrket er preget av at du kan gå i mange retninger. Du kan være yrkesfaglærer eller fransklærer, jobbe med de minste i barnehagen eller de største på universitetet. Du kan hjelpe en voksen kurder til å forstå det norske samfunnet, eller få en usikker ungdomsskoleelev til å oppleve mestringsfølelse. Uansett hvor de er i livet: Det er fantastisk å se dem idét de knekker koden.

Utdanning er noe av det mest verdifulle man tar med deg i livet. Den engelske utdanningsfilosofen Richard Stanley Peters har sagt det slik: Å være utdannet betyr ikke at man er ved reisens endestasjon, det betyr at man reiser videre med en ny utsikt.