Hvordan kan bedrifter jobbe for å skape bærekraft og hvordan kan det kobles sammen med fremtidens ingeniør?

Nyamko Sabuni er sjef for bærekraft i rådgivningsselskapet ÅF. Hun svarer raskt:

– Det ligger i ingeniørens natur å hele tiden utvikle teknikken og finne nytenkende løsninger på problemer. Ingeniørene er noen av de viktigste aktørene i arbeidet med å finne de varige løsningene til de utfordringene samfunnet står overfor. Vi tar vårt ansvar av det man kaller «Teknologispranget» i samarbeidet med IVA. Vi må ta tak i situasjonen i skolen. Elever og studenter har ikke noe presist bilde av hva en ingeniør gjør, og matematikkundervisningen i skolen fungerer ikke som den skal. Man må i tillegg tenke på hvordan man for fremtiden verdsetter den kunnskapen som en ingeniør besitter. I dag betaler man en PR-konsulent mer pr. time enn man betaler en ingeniør, og det blir litt feil.

Jeg vil se ingeniørene som samfunnsutviklere

Om vi ser på fremtiden for de ingeniører som står i startblokkene, klare for å komme ut i yrkeslivet: Hvordan vil du beskrive den situasjonen de er i?

– For dem er markedet veldig godt. Spørsmålet er heller hvilke selskaper som kan klare å lokke dem til seg. Jeg tror at de selskapene som tar bærekraft- og likestillingsspørsmål på alvor kommer til å være attraktive for fremtidens ingeniører.

Hvilken rolle spiller de fremtidige ingeniørene for Sveriges fremtidige konkurransedyktighet på internasjonalt nivå?

– Den er avgjørende. Det er land med spesialkompetanse som kommer til å hevde seg i verden. Vi ser at verdens episentrum flyttes fra Europa til USA, fra USA til Asia og muligens også til Latin-Amerika og Afrika. Skal vi i Europa og Sverige kunne hevde oss med disse forandringene, er det essensielt at vi har et land som får frem mange ingeniører.

Hvilken rolle spiller ingeniøren for at Sverige skal opprettholde en bærekraftig samfunnsutvikling?

– En stor rolle! Vi må diskutere hvordan vi bygger samfunnet, infrastrukturen, hvordan livet overhodet kan effektiviseres. Svarene kan kun komme fra ingeniørene.

Hva ser du som de største utfordringene for fremtidens ingeniører?

– Henry Ford sa: «Spør mine kunder hva de vil ha, så svarer de: en hurtigere hest. Men jeg tilbyr dem en bil.» Når offentlige innkjøp gjøres i dag, presenteres det et problematisk bilde og «sånn her vil vi at dere løser dette». Jeg tror at man i stedet må tenke: Dette er vårt problem. Hvem har den beste løsningen, og en varig løsning? Så får man ingeniørene til å konkurrere om å utvikle den beste innovasjonen som vil løse problemet best mulig. Pr. dags dato tvinger vi ingeniørene til å tilby en raskere hest i stedet for å tilby en bil som løsning, noe som er helt bakvendt når vi vet at vi behøver innovative løsninger for å møte fremtidens problemer. Jeg vil se ingeniørene som samfunnsutviklere!