Dette er et problem, både for studiet og for helsereformen, sier programrådsleder for masterstudiet, Pieter Toussaint.

- To tredjedeler av studentene kommer fra helsevesenet, og det er flest sykepleiere. Vi har en masse gruppearbeid i studiene, hvor det er lagt opp til at de skal lære av hverandre. Dette fungerer ikke så bra når hovedvekten av studentene kommer fra samme bakgrunn.

Det er viktig at teknologien i helsevesenet blir videreutviklet, og det mangler kompetanse.

- Takket være studiet kan jeg nå snakke med helsepersonellet, og oppleve at jeg forstår dem.

- Behovet er økende. Nå har Helsedirektoratet etablert et eget e-helsedirektorat, det er et signal om at dette er et viktig område. Tenk på de store prosjektene, blant annet i Helse MidtNorge, hvor de skal bytte ut hele sitt elektroniske pasientjournalsystem. Her trengs det kompetanse, både på kravspesifikasjonene og på implementeringene.

Veldig fornøyd med studiet

Jannicke Knutsen er nettopp ferdig med masterstudiet. Hun valgte å ta det på deltid over fire år, og hun kom fra den underrepresenterte teknologisiden.

- Jeg er utdannet Sivilingeniør IKT, og valgte dette tilleggsstudiet fordi jeg ser hvor viktig det er med gode systemer i helsesektoren. Utviklingen ligger langt etter, og de som jobber innen helse skal bruke tiden sin på pasienten, ikke på tunge systemer. Gjennom dette studiet har jeg fått en mye bedre forståelse for helsetjenesten, og behovene de har.

Tilleggsutdannelsen er allerede i ferd med å komme helse-Norge til gode.

- Jeg er allerede i gang med å videreutvikle et system som skal være til nytte både for pasienten og for den som behandler. Takket være studiet kan jeg nå snakke med helsepersonellet, og oppleve at jeg forstår dem. De kan nå formidle sine ønsker til meg, sånn at jeg kan levere den funksjonaliteten de trenger. Det er et stort behov for flere som meg, avslutter Knutsen.