Av Siri Stang, kommunikasjonssjef hos Byggenæringens Landsforening (BNL)

Byggenæringen har de siste årene hatt en sterk vekst og det har vært høyt aktivitetsnivå. Selv om noe av veksten avtar, er det fortsatt mange oppgaver som byggenæringen skal bistå med fremover.

– Klimaendringer, urbanisering og en rivende teknologisk utvikling bidrar på ulike måter å skape arbeid for vår næring, sier Khoury Nilsen.

Klimavennlige løsninger

I dag står blant annet byggesektoren for hele 40 prosent av energibruken og klimagassutslippene i verden.

– Et våtere og villere klima og stadig strengere krav til utslipp utfordrer også hvordan vi bygger og hvor vi bygger. Dette forskes det på og arbeides med for å komme frem til bedre løsninger og metoder som vil være mer klimavennlige, sier Khoury Nilsen videre. 

Nilsen påpeker at næringen trenger kvalifisert arbeidskraft innen mange forskjellige områder.

– BNL anslår behovet til å fordele seg på cirka 8 500 fagarbeidere og håndverkere og ca. 1 500 ingeniører, sivilingeniører og fagskoleingeniører, i tillegg til annen kompetanse som blant annet data, miljø- og energi, sier Khoury Nilsen.

Teknologisk utvikling

Næringen er også i spennende utvikling både teknologisk og digitalt.

– Synes du det er spennende med minecraft, gaming, VR, droner, 3D-tegning- og printing, programmering, og roboter? Det er et stort behov for folk som behersker den teknologiske utviklingen.

Det har aldri vært større satsing på bygging av samferdsel som nå og mange av prosjektene som skal bygges er langt fra påbegynt.

– Krav om bedre trafikkavvikling er også et resultat av urbaniseringen og behovet for å knytte Norges langstrakte land bedre sammen. Det skal bygges en god del vei, mye mer jernbane og flere broer og tunneler, dette vil også gi mange interessante muligheter for de som ønsker å jobbe i vår næring, avslutter Khoury Nilsen.

 


 

– Å velge byggenæringen falt meg naturlig

 

Oda Kristine Grifftun er masterstudent på Høgskolen i Oslo og Akershus hvor hun studerer Energi og miljø i bygg.

Hvorfor valgte du å ta en utdanning rettet mot byggenæringen?

– Jeg vokste opp i et hundre år gammelt hus der jeg elsket å jobbe med pappa og brødrene mine. Arbeidsoppgavene ble ikke delt inn i "jenteoppgaver" og "gutteoppgaver", men heller i "verktøy som passer alderen." Å velge en utdanning rettet mot byggenæringen falt meg derfor veldig naturlig, nettopp fordi jeg visste hva det innebar og jeg så for meg at jeg ville mestre det.

Hva tror du skal til for å få flere jenter til å velge en karriere i byggenæringen?

– Jeg tror det først og fremst starter hos foreldrene. Utdanning og karriere har endret seg kolossalt de siste tiårene, og det er viktig at de setter seg inn i ulike yrker før de rådfører, sier Oda Kristine Griftun.

Griftun mener at det også er viktig at skolen kommer på banen så tidlig som mulig, både ved å informere og engasjere elever på en kjønnsnøytral måte når det gjelder veien videre.

– Sist, men ikke minst, tror jeg på at jenter inspirerer jenter. Programmer slik som "Jenter og teknologi" bruker blant annet rollemodeller for å motivere jenter til å velge teknologifag, noe som har vist seg å gi gode resultater, avslutter Grifftun.


Masterstudent. – Oda Kristine Grifftun studerer energi og miljø i bygg. Foto: Idunn Ervesvåg