Verden står midt i en energirevolusjon. Fossile energikilder erstattes gradvis med fornybare løsninger, og det klekkes stadig ut nye ideer for hvordan klimautfordringene kan løses. Mer fornybar energi og dyktige problemløsere er nødvendig for å løse klimautfordringene. Mange av kraftnæringens kunnskapsrike ingeniører nærmer seg pensjonsalderen, så derfor er det behov for nye ingeniører og sivilingeniører.

– Vi skal øke den utslippsfrie energibruken både i Norge og resten av verden. Vi skal bygge fremtidens strømnett og forske frem nye klimavennlige og energieffektive teknologier. Det blir både krevende og givende, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge. Organisasjonen representerer over 280 bedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme. Bedriftene har ca. 15 000 ansatte over hele landet og omsetter for 75–80 milliarder kroner årlig.

Verdensledende

Nær 100 prosent av kraftproduksjonen i Norge kommer fra fornybar vannkraft. Norge har dessuten halvparten av den samlede magasinkapasiteten i Europa. Det betyr at vi har mulighet til å lagre fornybar energi, noe som gir et betydelig konkurransefortrinn.

– Vi er også verdensledende innen vannkraftforskning og satser tungt på kompetanseutvikling innen feltet, blant annet gjennom Norsk Vannkraftsenter som nylig ble etablert med base ved NTNU i Trondheim, forteller Totland.

I tillegg har Norge betydelige vindkraftressurser fra nord til sør i landet som kommer til å bli utnyttet i stadig større grad. Sammen med Sverige har vi etablert et markedsbasert støttesystem som skal øke produksjonen av fornybar energi i de to landene med rundt 10 prosent innen 2020. Det drives også betydelig forskning på andre fornybarteknologier i Norge.

Store investeringer

De nærmeste årene skal alle landets husstander få automatiske strømmålere, såkalt smart strøm. Dette vil på sikt gi strømkundene bedre mulighet til å styre forbruket sitt. Det gir også et sikrere og mer effektivt kraftnett. Totalt skal det investeres opp mot 100 milliarder kroner i kraftnettet de kommende årene for å styrke forsyningssikkerheten og legge til rette for mer produksjon og bruk av fornybar energi.

– Fremtiden er både fornybar og elektrisk, noe som gir gode jobbmuligheter både for ingeniører og montører som velger energi- og elektrofag, fastslår Totland.