Jeg fikk jobb i elektrolyseavdelingen, som er den avdelingen hvor selve smelteprosessen foregår, forteller Thea.

- Å bli kjent med elektrolyseprosessen på fabrikken var veldig relevant siden jeg også studerte prosessteknologi på Universitetet i Bergen, sier hun.

Tre år senere, våren 2016, hadde Thea fått en bachelorgrad fra universitetet og planen var egentlig å gå direkte videre til masterstudiet. Men hun tok også kontakt med elektrolysesjefen og personalsjefen for å høre om de interne karrieremulighetene i Hydro.

Søkte som intern

- Personalsjef Jonny Manseth anbefalte meg å søke på internship-stillingen som Hydro Høyanger hadde planlagt for sommeren 2016. Jeg var litt tvilende til hvor store sjanser jeg hadde, for det var mer enn 1400 søkere til de 27 stillingene som skulle besettes totalt på internship-programmet til Hydro, forteller hun.

Internship-programmet er et åtte ukers, personlig tilpasset, opplæringsprogram:

- Vi startet med en felles samling på  Hydros hovedkontor. Der fikk vi mye kunnskap om hele virksomheten og fikk flere ulike oppgaver. Noen skulle vi løse individuelt, andre skulle løses som gruppeoppgaver. Resten av internship-programmet ble gjennomført fra Høyanger, sier hun.

Fikk ny jobb

I midten av august var internship-perioden over, og Thea fortsatte i HMS-avdelingen utover høsten. I desember ble det utlyst en stilling som fagleder for miljø som Thea søkte på og fikk.

- Det var mange søkere, så jeg var veldig spent, men jeg fikk jobben i konkurranse med mer enn 30 andre søkere og ble fast ansatt i ny jobb fra 1. februar. I Hydro er det en rekke muligheter både for faglig og personlig utvikling. Det er mange muligheter for internasjonale jobber også, men jeg ønsker å være i Sogn og Fjordane, og å flytte tilbake hit har hele tiden vært mitt ønske, sier hun.

Investerer i mennesker

- Hydro er et stort internasjonalt selskap med 13 000 ansatte og virksomhet i mer enn 40 land. Vi har eksistert i over 100 år, og vi har ambisjoner om å eksistere i nye 100 år. Markedet for aluminium er godt, og derfor er vi en bedrift i vekst. Vi har stor tro på fremtiden og vi investerer i nye anlegg og nye produksjonslinjer. Men vi trenger ikke bare slike fysiske investeringer. Det er minst like viktig for oss å investere i de menneskelige ressursene både for å tiltrekke oss nye medarbeidere, men også for å utvikle de vi allerede har, sier Hanne Simensen, konserndirektør for People & HSE (HR & helse, miljø og sikkerhet).

Skoleelever og lærlinger

Veksten som Hydro opplever gjør at de trenger medarbeidere med ulik kompetanse. I fjor tilsatte de cirka 100 nye medarbeidere, det samme regner de med å gjøre i år:

- Vi tenker veldig langsiktig. Det gjør at vi begynner allerede mens elevene går på skolen og tilbyr utplasseringsplasser slik at de kan prøve hvordan det er å arbeide i industrien. Hydro er også en av landets aller største lærlingbedrifter og vi har til enhver tid rundt 200 lærlinger på de ulike anleggene våre, sier Simensen.

Hydro har lærlinger i fag som kjemiprosess, produksjonsteknikk, elektro og industrimekanisk. I fremtiden vil det sannsynligvis også bli flere lærlinger innen automasjonsfaget.

Flere opplæringsprogrammer

- Vanligvis har vi 30-40 internship-stillinger i året, opplegg som er beregnet på tredje- og fjerdeklassestudenter fra universiteter og høgskoler. I tillegg har vi graduate-programmer hvor deltakerne lærer om hele Hydros verdikjede og får et solid nettverk i selskapet. Programmet varer i ett til to år, og innebærer flere fellessamlinger med ulike tema, fortsetter hun.

Selskapet har også flere interne utviklingsprogrammer både for ledere og fagspesialister.

- Vår filosofi er å utvikle medarbeiderne mens de er i jobb, og vi er tidlig ute med å gi ansvarsfulle og utfordrende oppgaver. Siden vi er et internasjonalt selskap er det også mange muligheter for de som ønsker å reise ut for å gjøre en internasjonal karriere, sier Simensen til slutt.