Bransjen er mangfoldig og har ansvar for infrastruktur for vann- og avløp, samtidig som de på et mer overordnet nivå tar for seg utvikling av teknologi og andre innovative løsninger.

- Karrieremulighetene er veldig gode. Samtlige kommuner i Norge er avhengige av personer som sitter på kompetanse om vann, og private entreprenører og konsulentselskaper etterspør ofte det samme, sier Eigil Nicolaisen, spesialkonsulent i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Tekniske fag

For å kunne håndtere en kompleks og omfattende infrastruktur, er det nødvendig med høy teknisk kompetanse. Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås, Høgskolen i Telemark (HiT) og Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim er de fremste på utdanning i vannfag, og tilbyr flere spesialiseringer på feltet.

- Vi trenger både byggteknisk kompetanse og realfagskompetanse innen kjemi, biologi og geologi, sier Nicolaisen.

Klimaendringer

For å kunne takle fremtidens utfordringer med klimaendringer, har landets kommuner behov for bred kompetanse i vannfag.

- Det er viktig å sette fokus på blant annet flomberedskap i kommunene, og dette er et stort arbeid som vil kreve mange ansatte.  

Smarte løsninger

- Å arbeide med vann handler ikke lenger bare om å legge rørledninger i bakken. Overflatevannet har stadig økende fokus, og gjøres om fra problem til ressurs. Vi jobber mye med å utvikle smarte løsninger for å håndtere overflatevann; lukkede bekkeløp åpnes, vannet skal magasineres og renses. Nye bygg skal ha grønne tak, og gatene skal ha regnbed. Vannet skal være en kilde til hygge og rekreasjon for alle, og det krever kontinuerlig og systematisk arbeid, sier Nicolaisen.

Internasjonalt

Oslo kommune tilbyr også sine ansatte utveksling og karrieremuligheter i utlandet, og da spesielt i områder som har lite infrastruktur og dårlig tilgang på vann.

- Blant annet gjennom Kirkens Nødhjelp har våre ingeniører muligheten til å ta oppdrag i land hvor det er behov for å bygge opp vannforsyning.

Trygge jobber

Siden alle kommuner er avhengig av vannbransjens kompetanse, er dette en sikker jobb med mange spennende utfordringer. Vannbransjens virksomhet er i stor grad finansiert av øremerkede gebyrer som ikke er avhengig av konjunkturene i markedet for øvrig. Vann- og avløpsetaten i Oslo har over 600 ansatte og er den største vannfaglige virksomheten i Norge.

FAKTA

Mer kunnskap om vann i ulike sammenhenger er påkrevd. Forskningen globalt er i gang innenfor en rekke områder:

  • Vannets kretsløp, nedbør, flom, tørke samt  effektene av klimaendringer
  • Forurensningens påvirkning på biologien i hav og vassdrag
  • Tiltak mot utslipp ved produksjon av nye produkter fra organismer
  • Hvordan sikre trygt drikkevann
  • Sikre matressursene fra landbruk og akvakultur
  • Bærekraftig friluftsliv og turisme