Selskapet var hennes første modul av totalt tre moduler over to år, og blant flere som tilbød henne jobb umiddelbart etter hun var ferdig.

– Moelven har flere spennende logistikkutfordringer knyttet til egen produksjon, hvor jeg får brukt både utdanningen min og erfaringen fra perioden som trainee. I tillegg har selskapet et meget godt arbeidsmiljø, sier Wilson. 

Usikker vei videre

Ved inngangen til 2015, når Wilson snart var ferdig med masteren i siviløkonomi og logistikk fra Høgskolen i Molde, sonderte hun arbeidsmarkedet i Innlandet for fremtidige karrieremuligheter.  

– Det var vanskelig å lese ut av stillingsannonsene hvilken utdanningsbakgrunn ulike arbeidsgivere faktisk søkte etter, for sjelden sto det “siviløkonom” eller “logistikk” under ønskede kvalifikasjoner. I tillegg ønsket de fleste selskapene søkere med relevant arbeidserfaring, noe jeg ikke hadde, sier Wilson.

Fordi hun hadde begrenset oversikt over hvilke muligheter som fantes, bestemte hun seg derfor for å søke på jobben som trainee.

Både jobbintervju og observasjoner

Basert på søknaden ble Wilson innkalt til en rekrutteringsdag sammen med andre søkere. De ble delt inn i grupper, som fikk i oppgave å løse ulike caser under observasjon av de ulike arbeidsgiverne som deltok i programmet.

– Fra åtte om morgenen til seks om kvelden ble vi intervjuet og vurdert. Det var spennende og jeg tenkte at hvis jeg ikke fikk jobben, så hadde jeg i det minste lært utrolig mye bare i løpet av rekrutteringsdagen, sier Wilson.

Hun viste seg å være en sterk kandidat og fikk kort tid etter tilbud om jobb på tre ulike steder: Første modul var i Moelven Wood AS, den andre i Sparebank 1 Østlandet og den siste i Eidsiva Energi – tre store selskaper med relativt mange ansatte.

– Alle de tre bedriftene var godt etablert i traineeordningen. Jeg ble godt mottatt og ivaretatt, og fikk fra dag én benyttet ulike områder innenfor min utdannelse i praksis, sier Wilson.