Mange har tanker om hvor de skal jobbe og hva de ønsker å gjøre, men uten egentlig å vite om mangfoldet av muligheter som eksisterer.

– Det er mange økonomistudenter som drømmer om en jobb hos «de fire store», men det finnes så utrolig mange spennende virksomheter med interessante arbeidsoppgaver, sier næringsrådgiver i Kristiansand kommune, Tina Abrahamsen (30).   

Frem til nå har hun jobbet med implementering av strategisk næringsplan i Kristiansandregionen. Nå venter oppfølging av Kompetanseregion-prosjektet. Et prosjektet som er et samarbeid mellom offentlige og private virksomheter i Agder om å tiltrekke og beholde studenter, arbeidskraft og virksomheter i regionen. Abrahamsens arbeidsoppgaver går ut på å følge opp strategien og sørge for at de ulike tiltakene blir implementert som planlagt. 

– I kommunen jobber det utrolig mange meget kunnskapsrike mennesker. Jeg trives godt, men tror verken jeg ville ha kommet på å jobbe her, eller fått jobben, om det ikke var for at jeg først hadde en plassering her som trainee, sier hun.  

Innblikk i tre ulike virksomheter

Etter endt utdannelse visste hun ikke hva hun ville jobbe med, eller hvor hun ville jobbe, annet enn at hun hadde et ønske om å reise tilbake til Kristiansand og få med seg utviklingen i landsdelen. Derfor bestemte hun seg for å søke Trainee Sør. Et traineeprogram på Sørlandet, der du i løpet av 18 måneder får muligheten til å utvikle deg både faglig og personlig, gjennom arbeidserfaring fra tre ulike plasseringer i både offentlig og privat næring, og gjennom mentorordning, fagsamlinger, studieturer og sosiale arrangementer.

– Som trainee får vi spille inn ønsker på både arbeidsoppgaver og virksomheter man vil prøve ut, samtidig som virksomhetene melder inn deres behov. Min første plassering var det daglig leder som kom med forslag til, basert på min søknad og bakgrunn. Mens andre og tredje plassering ble til gjennom god dialog og oppfølging, forteller Abrahamsen.

Arbeidet er prosjektbasert

Hennes første plassering var på Sørlandet Sykehus HF. Der fikk hun delta i gjennomføringen av en evaluering av «Arkivprosjektet». Formålet med «Arkivprosjektet» var å sentralisere arkivfunksjonene på de tre sykehusene i helseforetaket.

– Gjennom evalueringsarbeidet fikk jeg innsikt i arkivtjenesten og hvor krevende det kan være å gjennomføre en sentralisering. I utgangspunktet tenkte jeg ikke at sykehuset kunne være en relevant og spennende arbeidsgiver med min bakgrunn, men jeg tok utfordringen og fikk erfare det motsatte, sier Abrahamsen.

Andre plassering var i Dyreparken, hvor hun ble involvert i innspurten til prosjektet «Hakkebakkeskogen» – årets store nyhet i 2015. I tillegg skulle menneskeflyten ved inngangen til parken kartlegges, og hun fikk bidra i forbedringsarbeidet i sesongdriften.

– I Dyreparken fikk jeg andre arbeidsoppgaver som ga meg gode erfaringer med å realisere innovasjonsprosjekter, sier Abrahamsen.

Som trainee deltar man gjerne i tidsbegrensede prosjekter som går ved siden av driften. Det gir en mulighet til å gå i dybden på utfordringer eller muligheter virksomhetene ønsker å undersøke uten å gå på bekostning av driften. Ulike antagelser kan belyses, og det kan frembringes fakta som kan gi beslutningsgrunnlag for videre arbeid.

– Det har vært spennende å få slik innsikt, samtidig løfte blikket og se det hele i en større sammenheng, sier Abrahamsen.

Hennes siste plassering var i Kristiansand kommune hvor hun jobber i dag.

– På alle tre arbeidsplassene ble jeg inkludert og verdsatt fra dag én. Arbeidsdagene varierte med dager hvor jeg fikk tid til å jobbe selvstendig, andre oppgaver ble løst med kollegaer og noen dager var fullbooket med møter, sier hun.