– Jeg liker veldig godt å arbeide med mennesker, samtidig som jeg er glad i musikk, og bakgrunnen for at jeg startet på Ansgar var nettopp at jeg ønsket å kombinere disse to tingene, forteller Elisabeth som bor i Kristiansand.

Hun startet på et bachelorstudie i musikkteknologi ved Ansgar for to år siden, da opprettet  høgskolen også et nytt studie. En bachelor i musikk og helse:

– I år skiftet jeg linje til musikk og helse, for dette var jo akkurat et slikt studie som jeg var ute etter, forteller hun.

– Dessuten er begge studiene like lange, og en del av fagene vi studerer er like. Derfor klarer jeg å ta opp de fagene jeg trenger for å få en fullverdig bachelor, tilføyer hun.

Det grunnleggende er likt

Ved Ansgar er de opptatt av at studentene skal ha en grunnleggende basiskunnskap som er felles for alle musikkstudiene:

– Det første året lærer vi grunnleggende fag og velger hovedinstrument, det andre året peiler vi oss litt mer inn mot hvilken retning vi vil gå. En viktig del av det vi lærer på Ansgar er å kunne manøvrere i et studio og å lære hvordan man lager musikk ved hjelp av tekniske hjelpemidler.

– På musikk og helse fordyper vi oss mer i hvordan musikk kan brukes som helsefremmende tiltak. Studiet gir også innblikk i psykologiske, helsefaglige og pedagogiske emner knyttet opp mot musikkterapi.

Bacheloroppgave om musikk og helse

Bacheloroppgaven til Elisabeth skal handle om hvordan musikk påvirker menneskers helse når kommunene tilbyr musikk som helsefremmende tiltak.

– Jeg ønsker å kombinere det jeg kan om helse med musikkutdanningen min.  Aller helst vil jeg jobbe med mennesker som har psykiske lidelser og er innlagt i institusjon eller mottar annen relevant behandling i sykehus eller kommune. Jeg tror det er virkelig trengs at musikk brukes aktivt som en del av behandlingen for denne gruppen. Vi får se, jeg sonderer i hvert fall mulighetene og er veldig godt fornøyd både med studietilbudet og selve skolen som jeg går på, avslutter Elisabeth.