Skip to main content
Home » Karriere i industrien » Mosjøen – stedet for deg som ønsker ekspressfart på karrieren
Sponset

I Mosjøen etableres det bedrifter innenfor det grønne skiftet i ekspressfart. Disse bedriftene vil trenge kvalifisert arbeidskraft innenfor mange ulike fagfelt i lang tid fremover.

Vi har sett nærmere på tre bedrifter innenfor det grønne skiftet i Mosjøen. Vi har spurt hva de driver med, hvilke karrieremuligheter som finns hos dem og hvorfor de anbefaler Mosjøen som arbeidssted.

MON KF er Vefsn kommunes næringsselskap. Vi jobber med samfunns- og næringsutvikling i tillegg til rådgivning for nyetablerere og eksisterende bedrifter.

Les mer på mon.no

Gen2 Energy

Som navnet indikerer, så ønsker Gen2 Energy å være en betydelig leverandør av fremtidens grønne energi.

At produksjonen er lagt til Nord-Norge er ikke tilfeldig. Der finner en rikelig mengde rimelig strøm. En viktig ingrediens når man bruker vannelektrolyse for å produsere grønt hydrogen, uten noe utslipp av CO2.

– Vi ønsker å være en betydelig produsent av rent grønt hydrogen til et sterkt voksende marked, sier Terje Simonsen, leder for personal og bedriftskultur hos Gen2 Energy.

Terje Simonsen

Leder for personal og bedriftskultur

– Ser vi til Tyskland så har de allerede tatt i bruk biler, lastebiler, båter og tog som går på hydrogen. Vi ser at resten av Europa og verden følger på, så dette er et marked i stor vekst det er veldig spennende å jobbe med, sier Trainee, Aleksandra Mathisen.

Selve produksjonen av hydrogen starter i Mosjøen i 2025.

For å komme i mål med prosjektet vil de trenge mange kvalifiserte mennesker innenfor ulike fagområder.

Akkurat nå er de i prosjektfasen hvor de trenger folk innenfor planlegging og prosjektering. Om litt når de skal bygge selve fabrikken vil de komme til å trenge folk innenfor bygg og anlegg.

 – Når produksjonen starter i 2025 vil vi i tillegg ha et stort behov for personell innenfor operasjon, drift, logistikk og vedlikehold, sier Terje Simonsen.

– Alt fra fabrikksjef, prosessteknikere, industrimekanikere og el-automasjon, til HMS og lasting og lossing, for å nevne noe.

– Det fine med å jobbe hos Gen2 Energy, her i Mosjøen, er at man får jobbe med produksjon av grønn energi og gjennom det være en aktiv deltaker i det grønne skiftet. Samtidig som man kan bo og leve i et område med storslagen natur og mange muligheter på fritiden.

Carbon Development Solutions

Carbon Development Solutions (CDS) er et nyetablert FoU-selskap med formål om å utvikle materialer med utgangspunkt i CO2. Den største eieren er Bergen Carbon Solutions som produserer Carbon Nanofiber (CNF) og Carbon Nanorør (CNT) fra CO2.

Carbon Nanofiber (CNF) og Carbon Nanorør (CNT) er materiale som er sterkere enn stål, lettere enn plast og mer strømførende en kobber, sier Ida Larsen, daglig leder hos Carbon Development Solutions

– CDS er et spennende sted å jobbe hvis du ønsker å utvikle fremtidens materialteknologiske løsninger som muliggjør det grønne skiftet. Hos oss får du brukt kompetansen du besitter både i teori og praksis gjennom å planlegge og gjennomføre utviklingsløp både internt i bedriften, men også i samarbeid med aktører som trenger nye materialteknologiske løsninger, sier Ida videre.

Kompetansen de trenger er personer med Ph.d.-utdanning innen materialvitenskap, og som har god forståelse av teoretisk og praktisk materialutvikling.

– Vi har allerede rekruttert vår første materialutvikler med Ph.d., og skal på sikt rekruttere flere for å bygge opp forskningsmiljøet. Vi ønsker også å samarbeide med studenter på bachelor, master og Ph.d.-nivå ved at de kan gjennomføre sine oppgaver sammen med oss, sier Ida.

– Jeg flyttet fra Trondheim til Mosjøen fordi jeg opplevde at stillingsannonsen til CDS snakket direkte til meg, sier Aldritt Scaria, nyansatt materialforvalter.

Aldritt Scaria

Materialutvikler, Carbon Development Solutions

– Jeg er opptatt av det grønne skiftet, og har tidligere jobbet med karbonfangst og -lagring, og når muligheten nå bød seg til å jobbe med materialteknologiske løsninger innenfor karbon måtte jeg bare slå til, sier den snart ferdige utdannede Ph.d. i materialforvaltning.

– Mosjøen er en industriby hvor det skjer veldig mye i forbindelse med det grønne skiftet, og det planlegges store industrietableringer innen hydrogen og CCU. I byen kan du finne spennende arbeidsplasser omringet av storslått natur, noe som legger til rette for god balanse mellom arbeid og privatliv, sier Ida.

Norsk E-Fuel Mosjøen

E-fuel produseres ved at CO2, vann og fornybar norsk elektrisitet omdannes til drivstoff basert på «Power-to-Liquid»-teknologi. Drivstoffet er bærekraftig og kan umiddelbart brukes i eksisterende fly og infrastruktur. Utviklingen skjer bl.a. i samarbeid med konsortiumpartnerne Sunfire (hydrogen teknologi) og Climeworks (Direct Air Capture» teknologi).

Norsk e-Fuel vil starte bygging av produksjonsanlegget i Mosjøen de neste år. Etableringen vi bety mellom 50 til 70 nye arbeidsplasser.

Det finnes svært gode karrieremuligheter i Norsk e-Fuel ettersom det er en voksende industri og bransje, med muligheter for opparbeidelse av internasjonal ekspertise innen flere fagområder. Norsk e-Fuel trenger bl.a. prosessoperatører og logistikkoperatører, prosessingeniører og laboratorieteknikere, samt ulike faggrupper knyttet for eksempel til drift og vedlikehold.

– Men først og fremst trenger vi personer som ønsker å være med på utvikling av en ny grønn industri som skaper ringvirkninger og positive miljøeffekter både lokalt, regionalt og internasjonalt, sier Lars Bjørn Larsen, ansvarlig for forretningsutvikling i Norsk e-Fuel.

– Med nyskapende løsninger for effektiv produksjon av e-fuel, også ved at vi kan fange CO2 direkte fra luften (såkalt «Direct Air Capture» anlegg), har vi et klart konkurransefortrinn i markedet, og vil realisere vårt mål om redusert karbonavtrykk, sier Samuel Schuster, ansvarlig for råvarer og logistikk i Norsk e-Fuel.

– Det er stort fokus på familieliv, friluft og idrett i Mosjøen – så jeg tror man vil finne seg raskt til rette her, sier Susanne Krøvel, forretningsadvokat i Norsk e-Fuel.

INNSIKT

Det grønne skiftet har ført til at mange nye industrietableringer er på vei inn i Nordland, og ett av tyngdepunktene ligger på Helgeland. Mosjøen og Omegn Næringsselskap (MON) er Vefsn kommunes næringsetat, og har det siste året opplevd et rush av henvendelser fra aktører som har behov for ren kraft og tilgjengelige arealer.

– Vår rolle er i stor grad å legge til rette for at disse aktørene blir kjent med lokale næringsaktører, omgivelser og de fortrinnene vi har her i kommunen, sier Olav Karlsen, prosjektleder i MON.

Med tre aktører som har klare planer om etablering handler jobben fremover om å legge til rette for at de lykkes, og dette krever fremover et stort fokus på rekruttering. En ringvirkningsanalyse utført av Samfunnsøkonomisk Analyse og Thema Consulting Group i 2022 peker på at det i investeringsfasen vil være behov for rundt 750 årsverk knyttet til bygging og tilrettelegging for fabrikkene. Når anleggene kommer i drift, vil bedriftene totalt ha behov for 300 årsverk og kommunen må få over 450 tilflyttere.

– Vi har en stor jobb foran oss når det kommer til å rekruttere de rette folka til disse jobbene, og vi står med åpne armer og tar imot. Vi fra MON sin side ha stort fokus på å tilrettelegge for at de i tillegg til kule jobber også kan leve gode liv når de kommer, avslutter Olav.

Les mer på mon.no

Olav Karlsen

Prosjektleder i Mosjøen og omegn næringsselskap KF

Av Oddvar Meyer

Next article