Skip to main content
Home » Arbeidsliv » Disse fem faktorene avgjør om du trives på jobb
Arbeidsmiljø

Disse fem faktorene avgjør om du trives på jobb

Mann foran dataskjerm på jobb
Mann foran dataskjerm på jobb
Muligheten til å påvirke hvordan man selv utfører arbeidsoppgavene bidrar til trivsel. Foto: Unsplash

Det er ikke bare høy lønn, hyggelige kolleger og god lunsj som avgjør om du trives med arbeidet du gjør. Forskning viser at det er fem konkrete faktorer som bidrar til bedre arbeidsmiljø, og dette handler spesielt om hvordan arbeidet er organisert.

– Hvis man tenker: «Hvordan kan vi sammen levere noe vi er stolte av?» kan man skape et godt arbeidsmiljø, sier Anne-Grete Martinussen, fagansvarlig i Idébanken.

avatar

Anne-Grete Martinussen

Fagansvarlig i Idébanken

Godt arbeidsmiljø blir skapt når både ansatte og ledere sammen føler at de lykkes med arbeidsoppgavene. Forskning viser at det er fem hovedfaktorer som er spesielt viktige for å skape et godt arbeidsmiljø.

1. Unngå rollekonflikter

Hvis man blir stående i en rollekonflikt, kan det føre til mistrivsel.

– Hvis du for eksempel blir pålagt to store oppgaver samtidig og du ikke vet hvilken du skal prioritere, eller opplever dilemmaer med motstridende interesser, står du i en rollekonflikt som kan oppleves som svært stressende, sier Martinussen.

2. Ha kontroll over arbeidet

Muligheten til å påvirke hvordan man selv utfører arbeidsoppgavene, bidrar til trivsel. Det er viktig at ledelsen stiller krav til arbeidsoppgaver, men som ansatt har man samtidig behov for å påvirke hvordan jobben skal utføres. Å kunne være med å styre hvordan man utfører jobben på best mulig måte, kan gi større følelse av mestringsfølelse i arbeidet.

3. Balanse mellom innsats og belønning

Lønn er viktig, men når man snakker om innsats og belønning for bedre arbeidsmiljø, dreier det seg om mer enn bare penger. For å skape et godt arbeidsmiljø er det spesielt viktig med utfordringer, mulighet for utvikling og at man får gode og klare tilbakemeldinger på arbeidet man leverer.

4. Kultur for rettferdighet

Man trenger å oppleve at man blir rettferdig behandlet på jobb. Det betyr at ledelsen må støtte de ansatte og gi alle det de trenger for å lykkes i jobben sin, og ansatte må ta del i dialogen og fortelle hva de selv trenger. På denne måten kan man lettere løse utfordrende arbeidsoppgaver.

5. Forutsigbarhet og åpenhet

I arbeidshverdagen er det viktig at man opplever forutsigbarhet, ved å få den informasjonen man trenger. Åpen kommunikasjon, spesielt om forandringer, bidrar til å skape positive forventninger til nye arbeidsoppgaver. Hvis ledelsen har god kommunikasjon med de ansatte, kan de gå samlet mot nye utfordringer og føle seg mer rustet til å møte endring.

Av Linnea Holter Thompson, [email protected]

Next article