Sponset
Personlig læringsnettverk som arena for livslang læring
I et samfunn i rask forandring er det helt essensielt å kunne lære seg noe nytt hele livet gjennom. Derfor kjennetegner «lære å lære» og «livslang læring» fremtidens skole. Men dette gjelder ikke kun elevene, også lærere forventes å ha endrings- og utviklingskompetanse, og å kunne tilpasse seg til for eksempel den digitale utviklingen.