Sponset
Nytt læremiddel for flerspråklige elever
Hugin og Munin er en digital plattform som skal hjelpe elever som er nye i Norge til å fullføre videregående skole. Verktøyet er allerede i bruk i Osloskolen, og håpet er at det skal tas i bruk landet over. Magisk kunnskap vil bidra til at nyankomne ungdommer med kort botid i Norge lykkes i skolen. Læremiddelet Hugin … Continued
Sponset
Mangfold og likestilling – en nøkkelkompetanse i dagens samfunn
Kunnskap om likestilling og mangfold blir stadig mer etterspurt og ved NTNU i Trondheim tilbys dette både som et mastergradsstudium og et årsstudium. Og begge programmene er stadig mer populære.Studiet belyser brennaktuelle spørsmål knyttet til kjønn, seksualitet, etnisitet og rase – både i dagens Norge og i et globalt perspektiv. Dette er en kompetanse som … Continued
Sponset
Skolen som forbereder elevene på resten av livet
Children’s International School er en IB-skole hvor undervisningen legger vekt på en helhetlig tilnærming til læring. Oda Jacobsen (15) går i 10. klasse på Children’s International School (CIS) i Fredrikstad og er godt fornøyd: – Hos oss er det ikke bare fokus på selve stoffet, men også på ferdigheter som vi kommer til å bruke … Continued
Sponset
Studer på Svalbard – opplev arktisk natur og et unikt studentmiljø
Sine-Sara Egrin Astad tok mastergrad i marinbiologi ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og har bodd på Svalbard i over tre år. Hun er entusiastisk når hun forteller om studiene og opplevelsene. Sine-Sara har valgt å fortsatt bo på Svalbard, til tross for at hun er ferdig med masteren sin. Årsaken er at hun har forelsket … Continued
digitalisering
Digitalisering av skolen må gå via profesjonsfellesskapet
Fra et lederperspektiv er vellykket implementering viktigere enn store vyer når det gjelder digitalisering av skolen. Det mangler ikke på høye ambisjoner og forventninger fra både lokale og sentrale myndigheter når det gjelder digitalisering av skolen. Dette er vel og bra, og det ville vært unaturlig hvis politikerne våre ikke var opptatte av at skolene … Continued