Skip to main content
Sponset

Fremtidens skole tilrettelegger for livslang læring

Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) har medlemmer i alle aldersgrupper – bortsett fra de aller yngste og de i såkalt skolepliktig alder. Har vi da noen meninger om fremtidens skole? Det korte svaret er: så absolutt! Vi bruker en stor del av våre ressurser nettopp på dagens og fremtidens skole, for ikke å si på … Continued
Sponset

Utvid klasserommet med interaktive skjermer

Da Søgne videregående skole skulle bygge ny skole, valgte de å gå for en helt ny digital løsning i undervisningen. Et av deres strategiske mål er «nytenkende læring». Nå har de tatt et stort steg i den retningen. Med interaktivitet i klasserommene, kan læreren enkelt involvere elevene mer i undervisningen. Scandecs interaktive skjermer er enkle … Continued
Sponset

Den moderne plattformen for tverrfaglig og tilpasset undervisning

På Elevkanalen kan både lærere og elever finne relevant og oppdatert materiale for en undervisningsform som er mer fleksibel.  – Læreplanene har endret seg med mer åpne og vide kompetansemål. Lærere kan i mye større grad velge hva de vil vektlegge innenfor målene, og elevene skal utforske mer selv. Dette fører til at lærerne trenger … Continued
Fremtidens skole

– Vi trenger flere lærere

Nesten en av fem som jobber i den norske skolen i dag er ikke utdannede lærere. Derfor er det så viktig at regjeringen nå vil lovfeste at alle som ansettes som lærere skal ha lærerutdanning, mener Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet. – Læreryrket er meningsfullt og givende. Læreren er blant de viktigste personene i elevenes … Continued
Sponset

Et unikt læremiddel for nyankomne ungdommer

Hugin og Munin er et morsmålsstøttet digitalt læremiddel i norsk for nyankomne ungdom mellom 16 og 24 år. Læremiddelet dekker kompetansemål for VG1 og VG2 etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge. Læreplanen speiler den ordinære planen og gir likeverdig kompetanse. Hugin og Munin kan derfor brukes i ordinære klasser, parallelt … Continued