Fremtidens skole
Lærer? Hvor mange elever har du på Snapchat?
Hvem er du som lærer i sosiale medier? Renner de ulike innboksene over av meldinger fra elever og foreldre? Hvordan skal du som lærerstudent reagere når 6. klassingene gjerne vil være venn med deg på Snapchat? Kanskje kunne du hjulpet den stille gutten om du hadde vært venn med han på TikTok? Sosiale medier er … Continued
Fremtidens skole
Kunstig intelligens som læringspartner
Jan Gamre forklarer hvordan integrert bruk av KI i læringsdialoger kan forbedre og personliggjøre utdanningen for elever på alle nivåer. – Å gi elever muligheten til å velge hvordan de vil presentere læringen sin, for eksempel gjennom visuelle eller muntlige formater, som film eller podcast, er ikke bare styrkende, men vitalt for deres utvikling. Denne … Continued
Sponset
Den moderne plattformen for tverrfaglig og tilpasset undervisning
På Elevkanalen kan både lærere og elever finne relevant og oppdatert materiale for en undervisningsform som er mer fleksibel.  – Læreplanene har endret seg med mer åpne og vide kompetansemål. Lærere kan i mye større grad velge hva de vil vektlegge innenfor målene, og elevene skal utforske mer selv. Dette fører til at lærerne trenger … Continued
Fremtidens skole
– Vi trenger flere lærere
Nesten en av fem som jobber i den norske skolen i dag er ikke utdannede lærere. Derfor er det så viktig at regjeringen nå vil lovfeste at alle som ansettes som lærere skal ha lærerutdanning, mener Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet. – Læreryrket er meningsfullt og givende. Læreren er blant de viktigste personene i elevenes … Continued
Sponset
Et unikt læremiddel for nyankomne ungdommer
Hugin og Munin er et morsmålsstøttet digitalt læremiddel i norsk for nyankomne ungdom mellom 16 og 24 år. Læremiddelet dekker kompetansemål for VG1 og VG2 etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge. Læreplanen speiler den ordinære planen og gir likeverdig kompetanse. Hugin og Munin kan derfor brukes i ordinære klasser, parallelt … Continued