Skip to main content
Home » Fremtidens skole » Bygger kompetanse for fremtiden
Sponset

International School Telemark satser på læring av høy kvalitet og at alle elevene skal bli sett og ha det bra på skolen. International School Telemark er viktig for at Telemark kan tiltrekke seg internasjonale bedrifter og høyt kvalifisert utenlandsk arbeidskraft.

International School Telemark er lokalisert på Hovet i Porsgrunn, og har i dag 190 elever fra 1.-10. klasse. Dette er tett opp mot kapasiteten på 210 elever. Skolen er med andre ord svært populær, både for de som allerede bor i området og for tilflyttere som har fått jobb i Telemarks-industrien. Grunnen til at den kanskje er ekstra populær for de som er tilflyttere, er at all undervisning foregår på engelsk, og at skolen har et internasjonalt tankesett.

– De som jobber i næringslivet i Grenland kan også få muligheter til å jobbe utenlands, og da er det fint at man kan ta barna ut av et hvilket som helst trinn her hos oss, og fortsette på en annen IB-skole et annet sted i verden, sier Laila Lerum, styreleder ved skolen.

Les mer og søk på istelemark.no

Tilrettelagt for internasjonale familier

International School Telemark er en del av et stort, internasjonalt skolesystem som følger International Baccalaureate (IB) sin læreplan, som 125 andre skoler rundt i verden også gjør. Alle følger den samme læreplanen, og dermed kan man bytte skole når som helst uten å gå glipp av noe. Samtidig har også skolen et samarbeid med Porsgrunn videregående skole, der elevene kan fortsette med IB-programmet også etter ungdomsskolen.

– Det er godt tilrettelagt for mobile, internasjonale familier. I tillegg er skolen en viktig forutsetning for å tiltrekke seg internasjonale bedrifter og høyt kvalifisert utenlandsk arbeidskraft, sier Lerum.

Blant de bedriftene som i dag har mange barn på skolen, finner vi Sintef, Yara, Sykehuset Telemark og Equinor. En av de som jobber i Telemarks næringsliv, og som har valgt International School Telemark for sine barn, er dr. Olav Sæter.

– My wife and I had a really good impression from the first official meeting point at the IST at Hovet. That includes the compressed presentation of the International Baccalaureat programs as the curriculum, the physical arrangements at the school (building, learning arenas, playgrounds etc.) and last but not least our meetings with the staff. We have seldom (never) experienced such a passionate community/environment for learning, sier han.

Foto: Max Emanuelson

Dedikerte lærere og fremtidsrettet ledelse

IB sitt læringssyn og filosofi går ut på å utvikle hele mennesket, med fokus på fag, kritisk tenkning, kreativitet, handling og samfunnsengasjement. Lærerne er veldig dedikerte, har høy utdannelse og ser evnene til hver enkelt elev.

– Det er svært lite mobbing på skolen vår. Her passer alle inn, og ettersom vi har elever fra veldig mange land og ulike kulturer, skal det mye til for å skille seg ut, sier assisterende rektor, Mette Oprann.

– Læremetoden har en undersøkende tilnærming. Vi bruker ikke tradisjonelle lærebøker hvor man går gjennom pensum kapittel for kapittel. Elevene jobber temabasert over en tidsperiode, gjerne med et tverrfaglig tema, med kyndig veiledning og tett oppfølging av lærerne. Etter innføring i nytt tema får elevene en oppgave som skal løses og må deretter lete frem informasjonen de har behov for selv. En viktig del av opplæringen er derfor kildekritikk, sier Oprann.

Med metodene som brukes på skolen, og den engelskspråklige undervisningen, legges det til rette for at elevene skal være godt rustet for videre utdanning i fremtiden, både i Norge og utlandet. Tidligere elever ved skolen studerer i dag blant annet ved Universitet i Oslo, Trondheim, Oxford, Budapest, Groningen og Falmouth.

Om IST

– IST ble startet på bakgrunn av et initiativ fra næringslivet i forbindelse med «Det gode bo- og arbeidssted» i 2003. Vekst i Grenland hadde prosjektledelsen.

– Følger International Baccalaureate (IB) læreplan.

– Har engelsk som undervisningsspråk.

– Sentral plassering med gangavstand til busslinje M3.

– IST mottar elevtilskudd fra staten og refusjon av kostnader til spesialundervisning fra kommunene.

Les mer om International School Telemark og mulighetene som finnes på istelemark.no.

Av Kine Myrvold

Next article