Skip to main content
Karriere i byggenæringen

Flere jenter på byggeplassen!

Fire jenter forteller om hvorfor de valgte en karriere i byggebransjen, fordommer om yrkesfag og hva det beste med jobben deres er. Victoria Bjørge Driftstekniker og elektriker hos Coromatic Instagram @victoria_elektriske Hvorfor valgte du en karriere innen byggenæringen? Min karriere innen byggenæringen startet da jeg tok et selvstendig valg om å gå elektrofag på videregående. … Continued
Karriere i byggenæringen

Foreldre vet for lite om yrkesfag og karriere

Å velge utdanning er vanskelig. Vi vet at både venner og familie har stor påvirkning i det valget. Særlig foreldre er viktige rådgivere når det gjelder valg av utdanning. Men har de nok kunnskap til å være en god yrkesrådgiver? Både yrkesfagene og jobbmulighetene har forandret seg mye siden den gang de selv valgte utdanningsvei. … Continued