Home » Karriere i byggenæringen » Foreldre vet for lite om yrkesfag og karriere
Karriere i byggenæringen

Foreldre vet for lite om yrkesfag og karriere

Kjetil Tvedt, Direktør for kompetanse og seriøsitet Byggenæringens Landsforening. Foto: BNL

Å velge utdanning er vanskelig. Vi vet at både venner og familie har stor påvirkning i det valget. Særlig foreldre er viktige rådgivere når det gjelder valg av utdanning. Men har de nok kunnskap til å være en god yrkesrådgiver? Både yrkesfagene og jobbmulighetene har forandret seg mye siden den gang de selv valgte utdanningsvei.

Kan man for eksempel ta høyere utdanning med et fag- eller svennebrev?

I en undersøkelse tidligere gjennomført for Byggenæringens Landsforening (BNL) svarer bare halvparten av de spurte foreldre riktig: Som faglært er det fullt mulig å videreutdanne seg på fagskole eller universitetet.

Nå er ikke poenget at flest mulig videreutdanner seg etter å ha tatt et fag- eller svennebrev, for byggenæringen trenger mange flere faglærte. Men svarene viser at oppfatningen om at yrkesfag lukker døren for videre utdanning virker å være en seiglivet myte. Problemet er at dette kan føre til at unge velger studiespesialiserende, selv om de kanskje kunne tenke seg å ta yrkesfag. Foreldrenes begrunnelse er at da holder man alle muligheter åpne.

Mange karrieremuligheter

Bygge- og anleggsnæringen er mangfoldig, derfor er også karrieremulighetene innenfor næringen mange. Den yrkesfaglige utdanningsveien stenger ingen dører, den åpner for mange muligheter. Dette må vi sammen bli enda bedre til å formidle. Da byggingeniør studenter fra NTNU på ble spurt om hvorfor andre bør velge byggstudier svarte de:
– Fordi framtiden er i grønn teknologi, bærekraftige bygg, anlegg, jernbane og rent vann. Byggenæringen kan tilby en framtidsrettet, trygg og faglig spennende jobb med store muligheter for tidlig lederansvar.

Stort kompetansebehov

Byggenæringen vil ha et stort framtidig kompetansebehov innenfor alle utdanningsnivåer. Det er Norges største fastlands- og distriktsnæring. Felles for dem som arbeider i denne næringen er at de er med på å skape noe. Vil du bo der du har vokst opp, er det lurt å sjekke hvilke kompetansebehov de lokale bedriftene har. Sannsynligheten er stor for at du blant dem vil finne bygg- og anleggsbedrifter.

Til deg som vurderer å velge yrkesfag; enten du ønsker deg til byggenæringen eller til annen næring: Vit at om du velger yrkesfag, har du kompetanse som er høyt verdsatt og godt lønnet; og du blir ettertraktet på jobbmarkedet. Det er mange yrker og utdanningsveier å velge mellom, og du får en utdanning som etterspørres av arbeidslivet. Hvis du velger byggenæringen kan du sette spor etter deg og være med på det oppdraget næringen har for det norske samfunnet, som er å bygge det moderne og bærekraftige Norge.

BNL er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i byggenæringen i Norge. Dette gir slagkraft som kommer deg til gode som medlem i en av BNLs 13 bransjeorganisasjoner.

Les mer på bnl.no

Av Kjetil Tvedt, direktør for kompetanse og seriøsitet i Byggenæringens Landsforening

Neste artikkel