yrkesfag
Mulighetene med yrkesfag
Mitt navn er Elise, 28 år fra Oslo. Jeg er utdannet rørlegger og har senere tatt mesterbrev og fagskolen, linje klima energi og miljø. Det gir meg titlene rørleggermester og fagskoleingeniør.