Skip to main content
Home » Karrieremuligheter » Sjøfarten trenger digital kompetanse
Sponset

Vi har spurt NHO Sjøfart om hva slags kompetansebehov de ser behov for fremover. Evelyn Blom-Dahl, Fagsjef næringspolitikk og kompetanse forteller at digital kompetanse med operativ erfaring fra sjø er den kompetansen som verdsettes høyest både til vanns og til lands.

Evelyn Blom- Dahl

Fagsjef kompetanse i NHO Sjøfart

Det er krevende å rekruttere til alle stilinger på sjøen, og vi ønsker oss derfor flere søkere til matros, skipsmotormekaniker/ skipselektriker og navigatører.

Når rederiene etterspør digital kompetanse er det først og fremst sjøfolk som har operativ erfaring med ny teknologi om bord.

Ny teknologi stiller krav til rett kompetanse om bord og gir noen viktige føringer for utdanningsløpet for sjøfolk og etter- og videreutdanningstilbudet, sier Evelyn Blom- Dahl, fagsjef kompetanse i NHO Sjøfart.

Next article