Sponset
Et unikt læremiddel for nyankomne ungdommer
Hugin og Munin er et morsmålsstøttet digitalt læremiddel i norsk for nyankomne ungdom mellom 16 og 24 år. Læremiddelet dekker kompetansemål for VG1 og VG2 etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge. Læreplanen speiler den ordinære planen og gir likeverdig kompetanse. Hugin og Munin kan derfor brukes i ordinære klasser, parallelt … Continued