Skip to main content
Home » Fremtidens skole » Bruker VR og spill kreativt i lærerutdanningene på Hamar
Sponset

Plutselig står du der, etter fem år på lærerutdanningen, og skal ha utviklingssamtale med elever og foreldre. Hvor godt forberedt er du? Nå har lærerutdanningene på Hamar tatt i bruk VR-basert læringsteknologi for å forberede lærerstudentene bedre på dette.  

Foran deg sitter Emilie og faren hennes. Du har fått inntrykk av at Emilie har det fint på skolen, men det har hun ikke. Emilie er ensom og har ingen å være sammen med. Faren er veldig energisk. Han blir mer og mer irritert, og etter hvert tar han over hele samtalen. Emilie begynner å gråte.

Dette kunne kanskje vært en reell hendelse, men i dette tilfellet er det en VR-simulering ved Høgskolen i Innlandet på Hamar.

– Ikke alle studentene får delta i utviklingssamtaler når de er i praksis. Disse samtalene kan være vanskelige, og det er veldig fint å få øve seg på det. Forhåpentligvis blir de litt tryggere når de kommer ut i læreryrket, sier Eloisa A.F Michaelsen. Hun er femteårs lærerstudent og studentmedarbeider for simuleringen.  

Eloisa A.F Michaelsen

Tidligere lærerstudent og studentmedarbeider for simuleringen ved HINN

Viktig med refleksjon og diskusjon

Studentene gjennomfører VR-simulering det andre og fjerde året i studiet. Studentene blir delt opp i grupper på fire eller fem. Først blir de forberedt både til casen og simuleringen. Så gjennomfører de simuleringen en og en, mens de andre studentene observerer dialogen på skjerm. Emilie og faren responderer ulikt etter hva spilleren sier. Svarene er programmert og laget utfra et manus av mulige svar. Fasilitatoren vil velge det som passer best.

– Etterpå har vi en debrief. Det er en viktig del der vi kan diskutere og reflektere. Hvilke følelser vekket det? Hvordan kan du håndtere de følelsene? Hva kunne du gjort annerledes? Diskusjonene blir som regel mye rikere enn ved rollespill, sier Michaelsen.

Hun legger til at mange tror at simuleringen er lite realistisk, men at de blir veldig overrasket når de får på seg VR-brillene.

– Man føler virkelig at man er med i utviklingssamtalen, og det er lett å leve seg inn i det, sier hun, og legger til:

– Nå ønsker vi oss mer VR-simulering. Det er flere temaer vi ønsker at studentene skal få trene på, som klasseledelse, seksualundervisning, uønsket atferd og overgrep mot barn.

Utvikler lærerens trygghet i rollen

Lærerutdanningen på Hamar samarbeider tett med Høgskolens spillskole og næringsaktører i nasjonalt ledende næringsklynger innen VR og spillutvikling. VR-applikasjonen med utviklingssamtalen er utviklet i samarbeid med disse. Det utvikles nå, sammen med Fynd Reality AS, en ny VR-applikasjon for å trene lærerstudenter på å håndtere rasismesituasjoner, finansiert av Norges Forskningsråd.

– Vi opprettet en tverrfaglig prosjektgruppe der vi så på hvordan vi kunne lage treningsarenaer der studentene kunne øve seg på fremtidige scenarier. VR-simuleringen er et supplement som hjelper og støtter studentene i relasjonelle og kommunikative ferdigheter. Dette vil igjen utvikle den fremtidige lærerens resiliens, eller motstandsdyktighet, sier Dorthe Gunnhildsdatter Hagen. Hun er dramapedagog og ansvarlig for helhetlig læringsdesign og undervisning med VR-simulering ved HINN.

Dorthe Gunnhildsdatter Hagen

Dramapedagog og ansvarlig for helhetlig læringsdesign og undervisning med VR-simulering ved HINN

Hun forteller at studentene får utfordret seg selv, prøvet og feilet, akkurat som arbeidslivet krever.

– Dette gjør vi i samarbeid med studentene og praksisfeltet. Vi legger det opp slik at det ligger så tett som mulig opp til den virkeligheten de møter. Dette gjør at de blir trygge i seg selv som den profesjonsutøveren de skal være etter fem år, sier hun.

Forsker på VR-simulering

Odd Rune Stalheim er førsteamanuensis i pedagogikk ved HINN og forsker på VR i lærerutdanning.

– Tilbakemeldingene fra studentene er gjennomgående svært positivt. De fleste syns det er gøy og spennende, men vi ønsker også å undersøke studentenes opplevelse og få vite mer om læringsutbyttet for studentene, sier Stalheim.

Studentene gjennomfører VR-simulering det andre og fjerde året i studiet. Foto: Sverre Galgum
Studenter utforsker Bee Bots / introduksjon til programmering. Foto: Sverre Galgum

Stalheim forteller at studentene ofte sier at debriefen oppleves som det viktigste. De forteller også at det føles trygt å prøve og feile, og at simuleringen er virkelighetsnær og oppleves som relevant for profesjonaliseringen som lærer.

– Det meste av VR-forskning viser at man blir dratt inn i det og oppslukt av hendelsen, sier han.

Kompetanse for fremtiden

Ved årsskiftet 2022/2023 åpnet et teknologirikt læringsverksted etter modellen til Future Classroom Lab, med spill- og VR-teknologi som hovedinnretning. Verkstedet er lokalisert til Park gründer- og næringshus ved Campus Hamar og skal være en møte- og samhandlingsarena for forskere og næringsaktører, lærerutdanningene og skoler og barnehager i regionen for utvikling, utprøving, demonstrasjon og bruk av nye digitale læringsverktøy.

– Dette er viktig arbeid. Vi vet ikke hvordan skolen ser ut når studentene er ferdig utdannet. Kanskje sitter alle elevene med VR. Det er viktig at vi følger med utviklingen og gir studentene noe av den digitale kompetansen med å bruke digitale verktøy, sier Stalheim.

Dekan Morten Ørbeck og prosjektleder Ingeborg Amundrud. Foto: Sverre Galgum
Lærerstudenter ved Høgskolen i Innlandet lager podcast. Foto: Sverre Galgum

Eksperimenterer og utforsker

– I læringsverkstedet jobber vi eksperimenterende og utforskende med læring og teknologi. Kreativitet og kritisk tenkning trenes i samarbeid med andre. Dette er viktige kompetanser som fremtidens lærer trenger i et teknologirikt klasserom, sier prosjektleder for læringsverkstedet Ingeborg Amundrud.

Dette nye læringsverkstedet understreker ambisjonen om at lærerutdanningene på Hamar, som er en av landets eldste og største, skal være nasjonalt ledende på utvikling, utprøving og bruk av spill- og VR-basert læringsteknologi i undervisning og forskning. Dekan Morten Ørbeck ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk er derfor veldig glad for at læringsverkstedet nå realiseres.  

– Fakultetet tilbyr også et eget emne i «Spill, animasjon og læring» til grunnskolelærerstudenter og som videreutdanning for lærere. Nytt av året er et årsstudium i spillpedagogikk, avslutter Ørbec

Virtuell dialogsimulering skal ruste studentene til å møte fremtidens arbeidsliv. Det er nybrottsarbeid når pedagogikk- og teknologimiljøet ved HINN for første gang samarbeider om å designe et nytt teknologistøttet læringsdesign.

Les mer her!

Av Marte Frimand

Next article