Home » Fremtidens skole » Fargeskyen åpner en skattkiste som finnes i elevene
Sponset

Det siste året har gitt mange digitale menneskemøter. Nå finnes også et digitalt verktøy som inviterer hele klassen til å jobbe med inkludering, identitet og mangfold. 

Gjennom Fargeskyen møter elevene unge mennesker som har vokst opp i Norge, og har røtter fra et annet land. Disse «reiselederne» tar elevene gjennom et bredt spekter av fag – kunnskap om land og folk, tradisjoner og kultur. 

– Fargeskyen begynner i det digitale rommet, og forlenges i klasserommet. Har du elever med bakgrunn fra det aktuelle området kan dette for eksempel være en strålende døråpner, men Fargeskyen er relevant for alle. Vi er opptatt av gode vekslinger mellom et digitalt verktøy og mellommenneskelige prosesser. Målet er at elevene skal se med nye øyne på både egne og andres ressurser og perspektiver, sier Sigurd Rotvik Tunestveit som leder arbeidet med læringsressursen i Stiftelsen Fargespill.

Bli med Mona til Somalia i Fargeskyen her!

Tar Fargespilleffekten fra scenen til klasserommet  

Fargeskyen tar utgangspunkt i Fargespill-metodikken, en ressursorientert metode der alle har noe å bidra med. Med Fargeskyen som nøkkel kan læreren bringe effekten av dette inn i klasserommet.

sigurd-rotvik-tunesvik

Sigurd Rotvik Tunestveit

Leder arbeidet med læringsressursen i Stiftelsen Fargespill

– Se for deg et læringsmiljø der hver elev opplever seg verdifull og i stand til å yte sitt beste, uansett bakgrunn og identitet. Stiftelsen Fargespill har gjennom over 16 år som sceneensemble utviklet en metodikk med fokus på deltakernes unike ressurser og hvordan disse kan forløses, sier Tunestveit.

– Filosofien er enkel, og effekten kan være enorm. Samtidig er problemstillinger knyttet til individ og fellesskap i mangfoldssamfunnet et komplekst felt som først nå virkelig har fått plass i læreplanene. Fargeskyen er vårt digitale verktøy for å støtte læreren i å realisere dette.

Fargeskyen har allerede brukere fra barneskole til videregående, selv om fagstoffet primært er tilpasset mellomtrinnet.

Musikk er en viktig ingrediens

Mellom bolker om naturfag, historie og religion er det plass til å høre personlige historier og selv bli engasjert gjennom oppskrifter, quizer og språkkurs. Iblandet dette er også musikk og dans viktige ingredienser. Utviklingen står norske Oiid bak. En virtuell scene inviterer til lek og utforskning ved at musikerne flyttes rundt for å endre lydbildet. Andre verktøy får klassen raskt i gang med å lære nye sanger.

– Vi har tro på musikk og dans som brobyggere, og Oiid utnytter det digitale potensialet til fulle ved å la brukerne komme på «innsiden» av musikken. Lytteropplevelsen glir sømløst over i en deltagende aktivitet. Vi synes dette er et godt eksempel på hvordan digitale verktøy kan og bør brukes i skolen, sier Tunestveit.

Bli med Mona til Somalia i Fargeskyen her!

Av Tom Backe

Neste artikkel