Skip to main content
Home » Fremtidens skole » Trygg læringsplattform gir enklere hverdag
Sponset

Ved å lage en strukturert undervisning, skaper man trygghet blant elevene, som igjen gir motivasjon og læring. En forutsigbar hverdag for både lærer og elev er kjempeviktig.

– Jeg brenner for at mine lærerkolleger skal få vite om alle mulighetene som er med på å gjøre hverdagen enklere og mer strukturert, sier læreren Beathe Kathrine Moe, nå pedagogisk rådgiver i itslearning.

Moe har jobbet mange år som naturfag- og allmennlærer, både i Ullensaker og i Bergensskolen. Hun stortrivdes i læreryrket, men kom stadig over små og store utfordringer i undervisningen.

beather-kathrine-moe

Beathe Kathrine Moe

Lærer og pedagogisk rådgiver i itslearning

– Jeg savner elevene mine, men syns det er veldig givende å få jobbe med å gjøre arbeidsdagen til mine lærerkolleger lettere, sier hun.

Mange kjenner til den pedagogiske plattformen itslearning. itslearning har vært i bruk i mange år, både på barne- og ungdomsskolen, videregående og høyere utdanning. Plattformen gir lærerne verktøy for å enkelt legge inn pedagogisk innhold selv, slik at elevene vet hva de skal gjøre. 

Ny podcast

I høst startet Moe en ny podcast kalt Skoletid. Der inviterer hun med seg relevante gjester til å snakke om ulike temaer om skole i et digitalt samfunn.

– Vi har blant annet snakket om digital dømmekraft for skolebarn. Dette er noe vi jobber mye med, i samarbeid med Barnevakten. Andre temaer vi har vært innom, er flerspråklige elever og elever med læreutfordringer. I oppgaveverktøyet og planleggeren i itslearning, har vi lyd- og videoverktøy der elevene kan få støtte til oppgaver. Dette er ikke bare til hjelp for flerspråklige elever, men også for elever med læreutfordringer, sier Moe.

Andre temaer i podcasten, er psykisk helse på læreplanen og viktigheten av relasjonsbygging mellom lærer og elev.

Fagfornyelse og tverrfaglighet

Med fagfornyelsen, har det vært en stor omveltning i utdanningssektoren. Moe har jobbet tett med Utdanningsdirektoratet (Udir) for å implementere fagfornyelsen i itslearning.

– Det har vært veldig interessant og stor stas å få jobbe med Udir og bli kjent med hvilke tanker de har, sier Moe.

Nå jobber itslearning med en tverrfaglig planlegger som er tilpasset fagfornyelsen.

– Det er så mange ting med denne planleggeren som jeg skulle ønske jeg visste om da jeg jobbet som lærer. Man kan blant annet bygge sin egen side der man kan planlegge både administrativt og pedagogisk, man kan gjennomføre, vurdere og få oversikt over elevenes fravær, sier Moe.

Trygg og sikker

Når stadig mer av elevenes og lærernes personopplysninger blir digitalisert, er det ekstra viktig å passe på at personvernet er ivaretatt.

– Vi har vært på markedet lenge, og jeg er stolt over å jobbe på et sted der jeg kan si at alt materiell og all informasjon om elevene er hundre prosent trygt. Der er vi en bauta, sier Moe.

Fremtidens skole

I tillegg til viktigheten av trygg og sikker lagring av informasjon, tror Moe det er viktig å henge med både teknisk og på de nye trendene fremover.

– Vi er innovative, og har alltid blikket rettet fremover. Begrepet «undervisning» blir bare større, og mulighetene til å kunne drive undervisning på nye måter øker i takt, sier Moe og trekker frem hjemmeundervisning som en ny måte å drive læring på.

– Vi har Teams integrert i oppgaveverktøyet og i planleggeren. Det gjør det enkelt å drive hjemmeskole. Tilstedeværelse ved utdannelse er absolutt det viktigste, men med de verktøyene vi har i dag, er det mulighet for god undervisning også i hjemmeskole og fjernundervisning, sier hun.

Da Norge stengte ned i vår, fikk de virkelig testet plattformens kapasitet.

– Som de fleste andre, merket vi en eksplosiv økning i bruk av plattformen. Da var det gøy å se at både lærere og elever hadde stor nytte av itslearning i en så krevende tid, sier Moe.

Av Marte Frimand

Next article