Skip to main content
Home » Karriere i byggenæringen » Gikk fra internasjonalt miljø og utvikling til norsk byggebransje
Sponset

Sommerjobb hos totalentreprenøren i hjembygda, og en bachelor i internasjonale miljø- og utviklingsstudier, førte Juni Iren Dybvik rett inn i byggebransjen, som bærekraftsansvarlig i J.I. Bygg.

Med en dedikert lidenskap for miljøproblematikken, falt stillingen veldig naturlig for Juni. 

– Jeg har en stor interesse for miljøproblematikken, og vi kommer jo ikke forbi at byggenæringen er en enormt ressurskrevende bransje, med de utfordringene det fører med seg. Samtidig gir dette store muligheter for utvikling og innovasjon, så dette er noe jeg ville være med på. For ja, bransjen henger kanskje litt bakpå, men så er det også da mulighetene åpner seg, forteller hun.

Juni Iren Dybvik

Bærekraftsansvarlig J.I. Bygg

Det ene førte til det andre

– Med det sagt, var det ikke denne bransjen jeg trodde jeg skulle ende i. Med en NMBU-bachelor i internasjonale miljø- og utviklingsstudier, hadde jeg ingen klar forestilling om hva den skulle brukes til, utover at jeg ville jobbe med miljø. Siden jeg kommer fra Vestby, og J.I. Bygg holder til her, søkte jeg først sommerjobb som vaktmester, og et annet år som ansvarlig for avfallshåndtering på et J.I. Bygg-prosjekt i Oslo. Da de begynte å jakte på en bærekraftsansvarlig, husket de at det var nettopp sånt jeg studerte, og her sitter jeg, og trives veldig godt.

– Hvordan tror du byggebransjen kan bidra til at vi, som land, innfrir ambisjonene nedfelt i FNs bærekraftsmål?

– Må tenke langsiktig

– Vi er jo kjent som 40 prosent-bransjen, som betyr at vi på verdensbasis står for 40 prosent av alle utslipp, og 40 prosent av all energi forbrukes i bygninger. Dette åpner for betydelige forbedringer langs hele verdikjeden, for eksempel ved å ta bevisste valg når det gjelder materialbruk. Samtidig er dette et politisk spørsmål, ettersom de fleste bedrifter har som mål å tjene penger. Det er derfor viktig at det politiske miljøet legger til rette for at bærekraftige valg også blir økonomisk lønnsomme. Alt i alt tror jeg det trengs en felles forståelse av hvor vi skal som samfunn, slik at vi beveger oss i samme retning.

– Jeg mener energieffektive bygg er den bygningstypen som har mest for seg i fremtiden, sammen med bygninger som kan tilpasses et klima i endring. Vi må ta hensyn til at bygningene skal stå i mange tiår fremover, om ikke mer. Derfor er det avgjørende å også tenke på fremtidig demontering eller rehabilitering av bygningene. Da er det viktig at vi tenker langsiktig, ved å ta materialvalg som gjør det enklere for kommende generasjoner å ombruke eller gjenvinne materialene. J.I. Bygg skal være en betydelig aktør i bransjen, og for å sikre videre vekst, er vi nødt til å ta stilling til disse problemstillingene.

J.I Bygg

EN TOTAL­ENTREPRENØR TIL Å STOLE PÅ

Av Jarle Petterson

Next article