Skip to main content
Home » Karriere i byggenæringen » Mangfold – et arbeid med sosial bærekraft
Karriere i byggenæringen

Mangfold – et arbeid med sosial bærekraft

Tom Ivar Myhre, som er styreleder i Diversitas, og direktør bærekraft i Backe. Foto: Privat
Tom Ivar Myhre, som er styreleder i Diversitas, og direktør bærekraft i Backe. Foto: Privat

De fleste i arbeids- og samfunnsliv er i ferd med å ta realiteten i klimaendringene over oss, og vi kan knapt lese et tidsskrift, se en reklame, eller delta i en samtale uten at ordet bærekraft dukker opp. I stor grad er dette knyttet til arbeidet med å snu klimaendringene. Dette er en gledelig utvikling.

I denne gleden er det kanskje på plass å minne om tredelingen i ESG-begrepet, der vi kanskje i økende grad bør løfte frem s-en – sosial. Hvordan definere sosial bærekraft? FN viser til at den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Alle mennesker er sentralt her, og for å realisere dette må vi nettopp skape et samfunns- og arbeidsliv med rom for alle, et mangfoldig arbeidsliv.

I disse dager markerer vi 8. mars, og vi kan kanskje hevde at likestillingsarbeidet har kommet langt i vårt samfunn. Og det stemmer nok, men vi er ikke i mål. Graden av kjønnsbalanse og reell likestilling varierer mellom samfunnsgrupper og næringer i arbeidslivet. Tall fra tidsskriftet bygg.no viser at for byggenæringen er det fortsatt alt for lav andel kvinner, på alle nivåer – fra håndverkere til styrer og ledergrupper. Med blant annet dette som bakgrunn etablerte et knippe av de større utførende virksomhetene i 2019 mangfoldsnettverket Diversitas, som nå er blitt landets ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygge- og anleggsnæringen.

En stemme i byggenæringen

Nå litt over to år senere er vi en rekke partnere og personlige medlemmer, har gjennomført mange webinarer/samlinger og har blitt en stemme i byggenæringen. Flere og flere bedrifter setter mangfoldsarbeidet på dagsorden og lederne i næringen toner tydelige flagg for at våre virksomheter skal være en arbeidsplass for alle. Arbeidet er langsiktig og omhandler både konkrete tiltak for kjønnsbalanse og mangfold, men også kulturbygging i både samfunn og næring.

I år er det «skeivt kulturår», hvor vi markerer at det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert. Det er svært viktig at vi markerer dette, og kanskje blir det viktigere og viktigere med tanke på at likhet, rom for alle, mangfold – som kanskje begynner å bli åpenbart for oss her i Norge, ikke er så åpenbart bare en kort reise unna. Flere europeiske land etablerer lovgivning og har politiske strømninger som direkte utfordrer målet om mangfold. Dette må vi forholde oss til.

Diversitas er Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen. Les mer her.

Mangfold som kjennetegn

I Diversitas vil vi møte dette med åpenhet og deling, med kunnskap og med kampanjer. Vi ser dessverre at våre innlegg i sosiale media møtes med krenkende kommentarer, noe som jo viser hvorfor vi må fortsette dette arbeidet, med økt intensitet. I byggenæringen har vi fått utviklet nettkurset Mangfoldsdugnaden, og flere av de utførende bedriftene har gjort dette kurset obligatorisk for alle ansatte.

Vi fra Diversitas vil oppfordre politikere, våre kunder og bransjekolleger til å sette mangfoldsarbeid enda tydeligere på dagsorden, og samtidig oppfordre alle i norsk samfunns- og arbeidsliv til selv å være åpne for ulik tenking, ulik bakgrunn og ulik væremåte – slik at vi sammen kan bidra til å skape mangfold som kjennetegn ved vårt samfunn.

Tekst: Diversitas

Next article