Skip to main content
Home » Karriere i byggenæringen » Utforsk karrieremulighetene i det Grønne Skiftet
Karriere i byggenæringen

Utforsk karrieremulighetene i det Grønne Skiftet

Foto: Unsplash

I dagens raskt skiftende arbeidsmarked er det spennende muligheter og potensial for en givende karriere i byggenæringen.

– Næringen er Norges største fastlandsnæring og spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet, og de rådgivende ingeniørene er bærebjelken i denne utviklingen. Det er på tide å utforske de mange karrieremulighetene og endre oppfatningen mange har om byggenæringen, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF (Rådgivende Ingeniørers forening).

Liv Kari Skudal Hansteen

Administrerende direktør i RIF

Behov for kompetanse

En ny konjunkturundersøkelse utført av RIF viser at halvparten av alle rådgiverfirmaene vil øke antall ansatte det neste halvåret. Videre ser man en økning på 3,2 prosent som vil ansette i den siste halvårlige målingen. Det er et økende behov for ingeniørkompetanse innen både industri, energi og bygg- og anleggssektoren.

– Dette behovet gir et solid grunnlag for å utvikle en karriere i en bransje som er i stadig vekst. Med det grønne skiftet i fokus er det behov for innovative og kreative ingeniører som kan bidra til å utvikle bærekraftige løsninger for fremtiden, understreker Skudal Hansteen.

Bredt spekter

Byggenæringen tilbyr et bredt spekter av spennende fagområder og roller, fra prosjektledelse til bærekraftig materialteknologi og energieffektivitet. Som ingeniør i byggenæringen vil du kunne være med på å forme fremtidens bygg og infrastruktur, med fokus på miljøvennlige løsninger og ressurseffektivitet.

Det er et felt som kontinuerlig utvikler seg, og det er et økende behov for kompetanse innenfor bærekraft, digitalisering og smarte løsninger. Særlig etterspurte ferdigheter og kompetanse innen bransjen er spesialistkompetanse innenfor geoteknikk, elektro, VVS, VA, teknisk byggkompetanse, samt prosjektledere innen bygg, infrastruktur og samferdsel. Ferdigheter innen analyse er også etterspurt.

– Som rådgivende ingeniør vil du få muligheten til å holde deg oppdatert på de nyeste trendene og teknologiene, og bidra til å planlegge og forme morgendagens Norge.

RIF er en uavhengig bransjeforening for de rådgivende ingeniørfirmaene.

Les mer på rif.no

Skrevet av: Liv Kari Skudal Hansteen

Next article