Skip to main content
Home » Karriere i byggenæringen » – Stort behov for lærlinger
Sponset

Maskinutleie-selskapet Ramirent, med virksomhet over hele landet, er på jakt etter flere lærlinger. Også egne ufaglærte ansatte får muligheten til å ta fagbrev på jobb.

På enkelte fagfelt er rekrutteringssituasjonen veldig krevende, ikke minst når det gjelder stillasmontører. I Oslo, Viken og tidligere Vestfold er det nå forbudt å leie inn personell fra bemanningsbyråene, og adgangen til å benytte dem er innskjerpet, også i resten av landet.

– Før dette var vi innstilt på overgang til fast ansettelse av stillasmontører, men det skulle vise seg vanskelig, spesielt siden mye av arbeidskraften er utenlandsk, sier Henriette Hall-Eriksen, People & Performance Director i Ramirent.

Henriette Hall-Eriksen

People & Performance Director i Ramirent

– Nå som arbeidere i Øst-Europa har fått bedre lønns- og arbeidsbetingelser, og det pågår en krig lenger øst, ser vi at stadig flere av dem søker seg hjem. For oss innebar det før jul at det nesten viste seg umulig å finne egnede kandidater, til tross for et pilotprosjekt, spesielt myntet på unge og andre som har falt utenfor arbeidslivet.

Spennet i aldersgrupper er stort i Ramirent, med an gjennomsnittsalder på 46. Foto: Ramirent

Innleieforbud gir ansettelser

– Vi stilte med kvalifiserende kursing og oppfølging, og alt virket først veldig lovende, til den ene kandidaten etter den andre falt fra, kanskje fordi det er fysisk krevende. Men nå viser det seg at innleieforbudet har gitt oss bedre tilgang på kandidater, forteller hun.

– Hovedfokuset nå er å få nok lærlinger, rett og slett fordi landet trenger mer faglært arbeidskraft, så vi gleder oss over at søkertallene til yrkesfagene øker, ikke minst blant jentene. Yrkesfagene begynner å få en helt annen status enn før, for her har vi, som land, simpelthen sovet litt i timen.

– Vi burde ha våknet før det ble et problem, for det er jo trist om noen av håndverkene, som har bygget landet, plutselig forsvinner. Vi har gjort mye for å øke mangfoldet. Vi er medlem av Diversitas, som jobber for bedre mangfold i byggebransjen, og da snakker vi både kulturelle minoriteter, aldersgrupper, kjønn og legning. Noe av det første jeg gjorde da jeg tiltrådte, var å opprette en sentral instans for lærlingene, Cathrine Halvorsen, som nå er vår HMS- og opplæringskoordinator.

Cathrine Halvorsen

HMS- og opplæringskoordinator i Ramirent

– Slik sikrer vi at lærlingene har en støtteperson å henvende seg til. Men siden vi er inne på mangfold, må jeg nevne at gjennomsnittsalderen er ganske høy, 46 år.

– Da jeg begynte i jobben, gjennomførte jeg samtaler med alle regionslederne, for å kartlegge kapasiteter og viljen til å rekruttere lærlinger. Det viste seg at vi hadde kapasitet til langt flere, og vi er godkjent lærlingbedrift på hele syv fagområder, forteller Cathrine.

– Vi har et veldig godt samarbeid med opplæringskontorene, og er glad for at lovforslaget, som ville ha ha gitt oss alt ansvar fagopplæringen, ble moderert. Opplæringskontorene gjør et utrolig godt arbeid, og å legge ned disse, ville ha ført til færre lærlingeplasser, på grunn av manglende kompetanse i bedriftene.

Hvorfor velge Ramirent?

Ramirent er en allsidig arbeidsplass som kan tilby lærlinger fagbrev og kompetansebevis innen flere ulike fagområder. Flere av våre lærlinger har etter endt utdanning fått fast ansettelse hos Ramirent.

Tilbyr fagbrev på jobben

– Vi er også opptatt av at ansatte som ennå ikke har fagbrev, kan få det på jobb. Blant våre om lag 210 timelønte, har 109 et relevant fagbrev, og det er en andel vi ønsker å øke til rundt 80 prosent. Vi har en karrierevei som innebærer at du har gode muligheter for utvikling, selv om du mangler rett formalkompetanse, og så er vi en AFP-bedrift, og en trygg og strukturert arbeidsplass, med gode rutiner, personalfordeler, helseforsikring og et sterkt HMS-fokus, som ønsker å legge et grunnlag for at lærlingene får en lang karriere, skyter Henriette inn, før Cathrine fortsetter:

– En stor andel ansatte har vært hos oss lenge, for bedriftskulturen er veldig god. Det er rett og slett gøy å være på jobb, også for lærlingene. Vi satser også stort på å gi arbeidspraksis til unge som ikke har bestemt seg for en yrkesvei, og ser at mange av dem blomstrer i arbeidet, med utsikter til fagbrev. Vi har nemlig eksempler på ansatte som har grepet muligheten til å avlegge fagprøven hos oss, til og med muntlig, og på forskjellige språk.

– Vi ønsker ikke å inngå lærlingkontrakter, uten å kunne tilby dem fast ansettelse, så hos oss blir lærlingene værende. Dessuten følger vi opp med tilbud om etterutdanning, og det tror jeg er med på å forklare hvorfor så mange velger å bli i Ramirent så lenge.

I senere år har stadig flere jenter søkt seg til yrkesfagene. Foto: Ramirent

– Vil bli i Ramirent

Ramirent har 3000 ansatte i ni land i Norden, Sentral- og Øst-Europa, og er eid av Loxam, som er det tredje største maskinutleie-selskapet i verden. I 2021 hadde Loxam-konsernet til sammen over 11 050 ansatte, og en omsetning på EUR to milliarder. I Norge er Ramirent markedsledende, med en omsetning på NOK 1,1 milliarder i 2021, 35 lokasjoner fra Kristiansand til Alta, og over 400 ansatte, hvorav en del lærlinger.

Én av dem er Jesper Aarhus, som jobber med salg i Sandefjord.

– Jeg har akkurat bestått fagprøven, så nå er det alvor. Det er deilig å ha fullført, og det gir definitivt trygghet for fremtiden. Jeg er blitt veldig godt mottatt, og har fått prøve meg på mye forskjellig og fått mye ansvar. Som lærlinger har vi mye frihet, men under ansvar, og er på jobb fra åtte til fire. Likevel kan vi styre dagen relativt fritt, så jeg har ingen som står og puster meg i nakken, sier han.

Jesper Aarhus

Kundebehandler hos Ramirent i Sandefjord

– Veien til nærmeste leder er veldig kort, så både han og andre på kontoret har fått mange spørsmål underveis. Det har vært uvurderlig.

– Arbeidsmiljøet er ekstremt godt, og det tror jeg gjelder hele Ramirent. Selv om det er et stort spenn mellom aldersgruppene, blir man liksom kompiser, uansett. Det gjør noe med trivselen. Med fagbrevet i boks, skal jeg jobbe som kundebehandler, men satser etter hvert på å jobbe som selger, og ser ikke bort fra at jeg griper muligheten for avansement, om den skulle komme. Én ting er i alle fall sikkert: her blir jeg nok værende en stund!

Ramirent er Norges ledende aktør innen utleie av maskiner og utstyr.

Les mer på ramirent.no

Av Jarle Petterson

Next article