Skip to main content
Home » Karriere i byggenæringen » Suksessoppskriften er å satse på egne medarbeidere
Sponset

Mye takket være målrettet satsning på kompetanseheving og utvikling har entreprenørkonsernet Risagruppen rukket å bli blant de ledende i landet. Selskapet er spesielt opptatt av å legge forholdene til rette for lærlingene sine.

– De fleste som begynner i Risa blir her lenge, sier Kathrine Lilleland. Hun startet i selskapet som lærling, og til tross for at hun bare er 30 år gammel har hun allerede vært 13 år i Risa. I dag er hun personalkonsulent med ansvar for lærlingene.

Kathrine Lilleland

Personalkonsulent, Risa

– I Risa har vi stort fokus på intern kompetanseheving og legger forholdene godt til rette for videreutvikling. Vi har også en filosofi der vi gjerne vil videreutvikle våre egne ansatte og la dem utvikle seg til for eksempel prosjektledere eller en annen viktig nøkkelrolle.  Vi ønsker å utvikle våre egne ansatte fremfor å ansette eksterne hvis det er mulig. Nå teller vi cirka 550 ansatte og så mange som 50 av dem er lærlinger. Målet er å gi alle som blir lærlinger hos oss fast jobb, fortsetter Kathrine Lilleland.

Fikk jobb midtveis i masteren

Marit Henriksen (36) begynte i Risa i april 2022. Da var hun midtveis i en mastergrad i miljøteknologi. Det at hun var midt i studieløpet stoppet ikke Risa fra å tilby henne jobb som rådgiver for ytre miljø.

– De viste stor forståelse for at jeg holdt på med masteren og forsikret meg om at de ville legge forholdene til rette slik at jeg både kunne begynne i ny jobb i Risa og samtidig gjennomføre studiene. Risa er opptatt av å styrke kompetansen hos sine ansatte og tilbyr et veldig godt arbeidsmiljø. Som fagperson er det viktig å hele tiden få mulighet til å utvikle seg videre, og det får jeg her, sier Marit.   

Marit Henriksen

Rådgiver ytre miljø, Risa

En spennende bransje

Tilbake på HR-avdelingen forteller Kathrine Lilleland om alle mulighetene som finnes i bygg- og anleggsbransjen.

– Det er en bransje som er veldig variert og hvor vi har behov for mye forskjellig kompetanse. Som medarbeider i denne bransjen får du mulighet til å være med på mange spennende prosjekter. Enten det er vei- og byggeprosjekter, eller større infrastrukturprosjekter, så blir du faktisk med å bygge landet. Vi trenger flere folk i bransjen, derfor er vi ekstra opptatt av å rekruttere og utvikle flere lærlinger, understreker hun.

Ledige stillinger hos Risa

Vi ser fram til å få deg med på laget!

Et eget program for lærlinger

Risa har satt lærlingeordningen i system og lagd et eget opplegg som skal sørge for at lærlingene får en trygg og god læretid. Det innebærer at lærlingene starter med et innføringsmøte der de får all informasjonen de trenger før oppstart. Alle lærlingene får også tildelt sin egen fadder som skal passe på at lærlingene får et godt læringsmiljø og kommer innom alle målene i læreplanen. Det er også jevnlige oppfølging hvert halvår med faglig leder.

– I tillegg gjennomfører vi også en lærlingeuke der vi samler alle lærlingene våre på Eikeland Gård som er Risagruppens eget opplæringssenter. Der møtes alle sammen og har både faglige og sosiale opplegg. Lærlingene blir enda bedre kjent med Risa og de ulike avdelingene våre, og ikke minst blir vi godt kjent med hverandre, og det er bra for arbeidsmiljøet, forklarer Kathrine Lilleland.

Lærlingene bruker også lærlingesenteret på Eikeland Gård til målrettet opplæring i emner de trenger å lære mer om, da samles de to og to. Senteret brukes også til opplæring frem mot selve fagprøven.

Det beste med jobben er når salva går av

18 år gamle Amalie Mæland begynte som lærling i fjell- og bergverksfaget hos Risa i 2022.

– Det var egentlig litt tilfeldig at jeg skulle begynne med dette, men etter at jeg fikk en ny nabo som holdt på med sprengning, så ble jeg interessert og syns det hørtes gøy ut å prøve noe helt annet. Jeg syns jobben er spennende, jeg lærer noe nytt hver dag og blir veldig godt fulgt opp blant annet på samlingene vi har, forteller hun.

Amalie Mæland

Lærling, Risa

– Ellers er det masse flotte folk jeg jobber med. Men det aller beste med jobben er når salva går av og alt har gått bra. Da blir jeg lykkelig, smiler Amalie.

Vi søker nye lærlinger

Risa satser på lærlinger, og skal være en av bransjens mest attraktive arbeidsplass!

Av Tom Backe

Next article