Skip to main content
Home » Fremtidens skole » Lærer? Hvor mange elever har du på Snapchat?
Fremtidens skole

Lærer? Hvor mange elever har du på Snapchat?

Foto: Unsplash

Hvem er du som lærer i sosiale medier? Renner de ulike innboksene over av meldinger fra elever og foreldre?

Hvordan skal du som lærerstudent reagere når 6. klassingene gjerne vil være venn med deg på Snapchat? Kanskje kunne du hjulpet den stille gutten om du hadde vært venn med han på TikTok?

Sosiale medier er en integrert del av dagliglivet. Ansatte i skole og barnehage, samt lærerstudenter, står overfor etiske dilemmaer som krever grundig refleksjon. Det er ikke enkelt å navigere i dette landskapet. Per nå finnes det ikke noen nasjonale føringer på denne problematikken. Det ønsker Skolenes landsforbund at det skal jobbes for.

Lene Bakkedal


Lærer og forbundssekretær i Skolenes landsforbund

Oppretthold en profesjonell grense

Lærere og andre ansatte som oppretter en profesjonell konto for å legge ut «skolemoro», opererer i en gråsone. Del for all del ikke personlige eller sensitive opplysninger om eleven eller skolen på sosiale medier. Unngå å diskutere konfidensielle saker offentlig. For eksempel kan en forelder ha spørsmål eller bekymringer, og da bør læreren oppmuntre dem til å ta kontakt direkte gjennom en formell kanal som e-post eller telefon. Noen skoler melder også om at ansatte gamer med elevene. Dette er å streke opp skillelinjen mellom jobb og privatliv med kritt. Den blir altfor lett å viske ut.

For lærerstudenter kan dette være enda vanskeligere. Mange av elevene vil knytte seg til deg som student, fordi du er ung, kul, snill, en rollemodell – eller bare en voksen som har tid. Selv om det er naturlig å ønske en positiv relasjon med elevene, er det viktig å opprettholde en profesjonell grense. Unngå å dele personlige detaljer og informasjon, og ikke legg til elevene til din egen konto. Hvis du er i praksis eller har en veileder, kan du diskutere disse spørsmålene med dem og søke veiledning om hvordan du best kan håndtere slike situasjoner.

Vær bevisst

Etiske dilemmaer i sosiale medier opptrer brått og uanmeldt. Det kan være vanskelig å være under press og måtte ta en kjapp beslutning. Det er ofte magefølelsen som rår, og da er det store sjanser for at beslutningen blir dårlig. Derfor er det viktig å ha snakket om dette på forhånd. Dette er også en god måte å snakke om skolens kultur. Noen skoler har en mer avslappet tilnærming til sosiale medier, kanskje fordi de ikke har diskutert det nok i profesjonsfellesskapet. Andre skoler har helt tydelige retningslinjer.

Det aller viktigste for lærerstudenter og ansatte i utdanningsinstitusjoner er å være bevisst på mulige risikoer og å opprettholde et profesjonelt forhold til elevene, selv på sosiale medier. Det beste er å være proaktiv og ha klare retningslinjer for å unngå potensielle dilemmaer.

Skolenes landsforbund ønsker å jobbe for en nasjonal plattform og strategi for digitalisering i skole og barnehage. Det skal være like muligheter for alle uansett hvor i Norge du bor, og uansett sosial status. Digital kompetanse hos pedagoger i skole og barnehage må prioriteres. Skolen skal danne – og utdanne. Også digital dannelse er en del av samfunnsoppdraget.

Av Lene Bakkedal, lærer og forbundssekretær i Skolenes landsforbund

Next article