Skip to main content
Home » Fremtidens skole » En annerledes skoledag for å vekke jenters interesse for teknologi
Fremtidens skole

En annerledes skoledag for å vekke jenters interesse for teknologi

Foto: Gorm K . Gaare

«Girl Tech Fest» inviterer jenter i 10-11 års alderen over hele Norge til å utforske og forstå teknologi. Formålet er å heve teknologiinteressen blant jentene

Jentenes interesse for teknologi og realfag synker fra 10-12 årsalderen, noe guttenes engasjement ikke gjør på samme måte. Selv om jentene har like gode karakterer i matte og realfag som guttene, kan det virke som om de har dårligere selvtillit i disse fagene og velger dem i mindre grad enn guttene. 

– Dette er en utfordring siden vi trenger sammensatte team med både jenter og gutter for å lage de beste løsningene, sier Line Gaare Paulsen som er prosjektleder for Girl Tech Fest.

Line Gaare Paulsen

Prosjektleder for Girl Tech Fest

Girl Tech Fest over hele landet

– I år ønsker vi 3000 jenter i tiårsalderen velkommen til en skoledag fylt opp av læring og lek med ny teknologi, innovasjon og kritisk tenking, fortsetter hun.

Arrangementene for Girl Tech Fest finner sted på biblioteker over 45 steder i hele landet, fra Longyearbyen i nord til Kristiansand i sør. For å sørge for en bred deltakelse bidrar Girl Tech Norge med økonomisk støtte til arrangørstedene. Noe som gjør Girl Tech Fest spesielt er at kvinner fra IT-bransjen fungerer som rollemodeller på arrangementene. De holder workshops, deler sine erfaringer og kompetanse, og veileder jentene i teknologiske prosjekter, for eksempel ved å designe apper eller programmere blinkende juletrelys.

Målet er å skape et støttende miljø

Målet med Girl Tech Fest er ikke bare å øke interessen for teknologi blant unge jenter, men også å skape et inkluderende og støttende miljø som oppmuntrer dem til å eksperimentere, ta risiko og tilegne seg nye ferdigheter.

– Vi vet at det å få utforske teknologi med praktiske oppgaver er med på å øke jentenes interesse. Hos oss får de mulighet til å forstå hvordan teknologien fungerer og hva den kan brukes til, sier Line Gaare Paulsen.

Startet i 2015

Girl Tech Fest ble først introdusert i 2015 som et felles initiativ av ODA-nettverket, Tenk Tech-Nettverket, IKT-Norge og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Disse organisasjonene har jobbet sammen for å stimulere jenters interesse for teknologi og gi dem en grunnleggende forståelse av programmering.

Vi trenger flere jenter i tech

Samfunnets behov for teknologisk kompetanse øker. Med introduksjonen av nye læreplaner som inkluderer teknologiforståelse, algoritmisk tenkning og koding, er det nødvendig at alle elever, uavhengig av kjønn, blir introdusert for og engasjert i teknologifeltet.

– Girl Tech Fest er en viktig brikke i denne puslespillet, og bidrar aktivt til å forme morgendagens kvinnelige teknologiledere, avslutter Paulsen.

Girl Tech Fest

Flere hundre jenter i Osloskolen inviteres til Girl Tech Fest – en festdag med teknologi, koding og digital lek.

Les mer på girltechfest.no

Av Tom Backe

Next article