Home » Fremtidens skole » Fremtidens skole tilrettelegger for livslang læring
Sponset

Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) har medlemmer i alle aldersgrupper – bortsett fra de aller yngste og de i såkalt skolepliktig alder. Har vi da noen meninger om fremtidens skole? Det korte svaret er: så absolutt!

Vi bruker en stor del av våre ressurser nettopp på dagens og fremtidens skole, for ikke å si på fremtidens læring og kompetansebygging.

Før vi snakker om fremtiden, er det nødvendig å se på noen eksempler fra skolehverdagen som våre eldste medlemmer har opplevd: streng disiplin, tekst og sanger som måtte læres utenat, samt matematikktimer uten tilgang på kalkulator. Nå har vi vært gjennom en periode der de fleste elever og studenter i alle aldre har hatt full tilgang på digitale hjelpemidler gjennom hele dagen. Det siste nå, er at det diskuteres om denne tilgangen til mobiltelefoner og nettbrett skal begrenses igjen.

Tar aldri slutt

NFF skal ikke spå hvordan denne diskusjonen ender, men at vi også i fremtiden vil se en blanding av digitale hjelpemidler og gode gamle lærebøker i papir er vi ikke i tvil om. Det blir ikke fullt så viktig å lære tekster utenat, da det viktigste man lærer i fremtidens skole er evnen til å lære.

Vi bruker en stor del av våre ressurser nettopp på dagens og fremtidens skole, for ikke å si på fremtidens læring og kompetansebygging.

De fleste av våre medlemmer snakker om ting de har lært som de aldri har «brukt», samtidig som de ser områder de vil lære mer om. Vi snakker oftere og oftere om livslang læring. På våre kurs og konferanser har vi deltakere som har startet på pensjonisttilværelsen, og likevel ser nytten av faglig påfyll. Så hvis vi skal si noe om fremtidens skole, så må det være at den aldri tar slutt.

Skole og yrkesliv hånd i hånd

NFF engasjerer seg på flere nivå i løpet av livets skole. Vi deltar på utdanningsmesser der vi møter elever på ungdomsskolen og i den videregående skolen. Der snakker vi om hvilken retning som kan passe best for den enkelte. Anleggsbransjen trenger både folk som velger yrkesfag og de som tar en universitetsutdanning. Det viktigste er at man velger det som engasjerer den enkelte, det er bare da man blir ordentlig flinke.

Videre samarbeider vi om og bidrar til innholdet i utdanningen som møter den enkelte eleven og studenten som velger fag innen vår bransje. Dette gjør vi blant annet ved å utgi ulike publikasjoner og lærebøker, og vi har også laget noen filmer til bruk i opplæring på de forskjellige nivåene. I tillegg har vi kontakt med lærekreftene slik at vi sikrer at skole og yrkesliv går hånd i hånd. Det tror vi er en suksessoppskrift også for fremtiden.

Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk

Utfordringer i dagen – løsninger i grunnen

Neste artikkel